Sommaridrottsskolan 2023
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK LIDINGÖ
FRIIDROTT

IFK LIDINGÖ FRIIDROTT ÄR EN KAMRATFÖRENING
Idrottsförening Kamraternas emblem

IdrottsFöreningen Kamraterna bildades i Stockholm 1895 och det finns idag knappt 170 ”IFK-föreingar”. De flesta av dessa bär färgerna vitt och blått (oskuld & trohet) och den fyruddiga stjärnan (ihärdighet, färdighet, kraft och kamratskap). Kungen är Idrottsföreningen Kamraternas beskyddare.

 

Idrottsföreningen Kamraternas syfte/ändamål anges i dess stadgar; §2:
- skapa intresse för idrott, anordna tävlingar, utbilda goda idrottsmän och idrottsledare
- vara ett stöd för, samt uppmuntra enskilda föreningar/IA (IdrottsAllianser) och medlemmar i deras arbete
- verka för en social sammanhållning mellan medlemmarna, såväl aktiva som äldre
- förmedla kontakter mellan föreningar/IA i syfte att utveckla verksamheten
- bevara och vidarebefordra de IFK-traditioner som har sitt ursprung hos stiftarna, anno 1895.

- en viktigt grundidé är också att se till att ”idrott inte ska vara en klassfråga”.

 

Innebörden av att vara en ”kamratförening” för IFK Lidingö Friidrott 

FRI är stolta över hedersuppdraget att vara en kamratförening och det är viktigt att tydliggöra vad uppdraget innebär för FRI:

 

Skapa intresse för idrott, anordna tävlingar, utbilda goda idrottsmän och idrottsledare

FRI har en viktig roll i Lidingö Stads idrottsliv och har, förutom friidrottsverksamheten en rad aktiviteter, som syftar till att väcka idrottsintresset på Ön, som t.ex. Lidingöloppet, LuciaspelenIdrottslekis och Sommaridrottsskolan.

 

Grunden i arbetet med att utbilda goda ledare och goda aktiva är FRI:s värdegrund, Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”, Svenska Friidrottsförbundets verksamhetsidé samt Friidrott – idrotten för livet. Genom en koninuerlig dialog med aktiva och tränare kan FRI modernisera, förbättra och anpassa verksamhetens alla delar. De aktiva är kärnan i FRI, men utan bra ledarskap, kompetenta tränare och en utbildningsplan (röd tråd) är det svårt att bibehålla kvaliteten i friidrottsutbildningen. Bra ledarskap och hög kvalitet på friidrottsutbildningen är viktiga verktyg att behålla aktiva länge i verksamheten oavsett nivå, ålder och ambition.

 

Vara ett stöd för, samt uppmuntra enskilda föreningar/IA och medlemmar i deras arbete

Denna avser främst Idrottsföreningen Kamraternas samarbete med övriga ”IFK-föreningar”, men även att FRI stöttar och uppmuntrar flera föreningar i Lidingö Stad genom Lidingöloppet och det ekonomiska stöd det ger föreningslivet på Ön.

 

Verka för en social sammanhållning mellan medlemmarna, såväl aktiva som äldre

Verksamheten är i sig en social aktivitet där tjejer och killar utvecklas tillsammans. Från cirka 15-17 års ålder brukar de aktiva specialisera sig för en grengrupp och de större åldersgrupperna fördelas ut på mindre träningsgrupper. Arbetet med social sammanhållning försvåras eftersom de aktiva tränar på olika sätt och vid olika tidpunkter/platser. Därför är läger, tävlingsresor, sammankomster och funktionärsuppdrag en viktig del av verksamheten.

 

Förmedla kontakter mellan föreningar/IA (IdrottsAllianser) i syfte att utveckla verksamheten

IFK har ett bra utbyte med övriga IFK-föreningar på Ön (fr.a. IFK Lidingö FK och SOK) och via ett aktivt deltagande i SFIF:s arbete där IFK-föreningar i övriga Friidrottssverige deltar. Detta nätverkande innebär också att förmedla kontakter.

 

Bevara och vidarebefordra de IFK-traditioner som har sitt ursprung hos stiftarna, anno 1895

IFK-traditionerna är dem som anges ovan och FRI gör sitt yttersta för att leva upp till samtliga.

 

Säkerställa att IFK Lidingö Friidrotts verksamhet inte är en klassfråga

Att vara del av FRI innebär att varje aktiv ska betala medlems- och aktivitetsavgift. Därtill krävs utrustning, kläder, o.d. För de yngre aktiva krävs stöd från föräldrar (skjutsa, anmäla/coacha tävlingar, hjälptränare, osv.). FRI inser att alla aktiva kanske inte har råd/möjlighet och har därför avsatt medel att stötta dessa medlemmar så att de kan delta. Alla träningsgrupper har dessutom ett ansvar att stötta aktiva som inte fullt ut har resurser att delta som alla andra.

 
Antidoping
Våra sociala medier
Stockholmskampen
STOLT ARRANGÖR AV
Våra partners
RF Sisu & Svensk Friidrott