Sommaridrottsskolan 2023
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK LIDINGÖ
FRIIDROTT

ÖVERGRIPANDE
Bilden visar hur styrelsen konstituerats 2021

 

IFK Lidingö Friidrotts stadgar sätter ramarna för styrelsens arbete, vilket också omfattar organisation av kommittéer. Stadgarna beslutas av årsmötet.

 

Styrelsen och ordförande väljs av årsmötet. Respektive styrelseledamot leder en kommitté, är kassör eller ansvarar för ett specialområde, t.ex. Lidingöloppet. Ordföranden kan vid behov komplettera med adjungerande ledamöter. Suppleanter deltar på möten, men utan rösträtt. Styrelsens ansvarsområden anges i stadgarna. Styrelsens roll är strategisk, vilket bl.a. omfattar att formulera och mäta strategiska mål, Lidingöloppet samt att kontinuerligt utveckla och modernisera föreningen i syfte att förbereda IFK för framtidens utmaningar. IFK:s Organisationsdokument beskriver mer i detalj hur föreningen organiserar sin verksamhet. Du hittar organisationsdokumentet bland alla våra policys.

 

Kansliet ansvarar för FRI:s dagliga verksamhet, vilket bland annat omfattar administration och medlemsregister, administrativt och sportsligt stöd till ledare/tränare/aktiva, stöd kring egna arrangemang samt sponsring. Sportchefen ansvarar och har budgetansvar för den dagliga sportsliga verksamheten, t.ex. svenska mästerskap, utbildning och tränarrekrytering.

Resan genom IFK Lidingö Friidrott

Resan genom IFK Lidingö Friidrott börja på samma sätt om man är med från början (det går alltid att påbörja resan var man vill - det finns verksamhet för alla i alla åldrar).

 

Till en början leker vi friidrott och beroende på intresse och ambition väljer man själv hur sitt friidrottande ska se ut. Att sikta mot stjärnorna eller bara hålla igång i den härliga sociala gemenskap som finns i föreningen.

 

IFK Lidingö Friidrott sätter de aktiva i centrum och en viktig del i det är att engagera goda ledare och erbjuda alla som vill att göra motsvarande "tränarresa" och följa de aktiva ända fram till senioråren. Föreningen erbjuder möjligheterna i form av utbildning och roliga uppdrag. Den ideella basen av tränare stärks upp av meriterade föreningstränare, som förutom att träna ambitiösa aktiva och finns som mentorer och inspiration till övriga tränare.

 

Som aktiv har du också möjlighet att påbörja en tränarresa vid sidan av ditt friidrottande, som brukar börja med ett ungdomstränarskap till en barngrupp och/eller som ledare på Idrottslekis eller Sommaridrottsskolan. En vacker dag kanske du är tränare till din f.d. träningskompis på ett OS någonstans i världen?

DEN DAGLIGA SPORTVERKSAMHETEN
Sportslig organisation 5 - 150 års ålder

Sportchefen är ansvarig för den dagliga sportsliga verksamheten i föreningen. 

 

Verksamheten delas in efter ålder enligt de riktlinjer som givits från Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och som också matchar de tävlingsklasser som finns inom friidrotten. Sportchefen har löpande kontakt med förenings tränare i verksamheten och/eller via tränarmöten.

 

Sportchefen har stöd av styrelsens kommittéer samt av styrelsen som helhet. Sportchefen är adjungerad på alla styrelsemöten och håller styrelsen uppdaterad på den sportsliga verksamheten.

 

IDROTTSLEKIS & BARNVERKSAMHETEN 5-9 ÅR (lekstadium)

FRI introducerar barn till föreningen via Idrottslekis, vilket introducerades 2021. Inledningsvis har Idrottslekis omfattat 6 åringar, men kan i framtiden också inkludera 5 åringar. Verksamheten leds av kansliet och drivs av ungdomstränare från de egna leden.

 

Det år barnen fyller 7 år bildas träningsgrupper och verksamheten leds av ideella tränare och ledare. Inga förkunskaper krävs, utan IFK stöttar i verksamheten och genom utbildning. I mån av tillgång kan ungdomstränare bistå som hjälptränare, men tar aldrig ansvar för en träningsgrupp.

 

Barnen tränar på att tävla på träningen samt IFK:s egna tävlingar (återupptas när Lidingövallens upprustning är klar hösten 2021). 

 

UNGDOMSVERKSAMHETEN 10 - 14 ÅR (grundstadium)

Även om ungdomarna fortfarande håller på med alla grengrupper så blir träningen mer teknikbetonad (grenteknik) och innehåller mer fysiska övningar. FRI:s ideella tränare leder verksamheten och får chansen att vidareutbilda sig i både ledarskap, träningslära och teknik.

 

FRI förespråkar att ungdomarna tävlar flitigt (både interna och externa tävlingar; se Tävlingspolicy) med fokus att förbättra sina personliga rekord. Träningsgrupper som tävlar tillsammans gynnar den sociala sammanhållningen.

 

UNGDOMSVERKSAMHETEN 15 - 17 ÅR (uppbyggnadsstadium)

Även om FRI förespråkar att de aktiva fortsatt ska träna på alla grengrupper börjar ungdomarna att träna mer på de grena som det tycker är roligast. Antalet träningsgrupper minskar och grupper slås ihop (även åldrar mixas).

 

Verksamheten leds av ideella tränare uppbackade av sportchef och i mån av tillgång med stöd av föreningstränare. Mer kunskaper krävs av tränarna för att kunna utveckla teknik och fysiska egenskaper. Utbildning av tränare är ett viktigt inslag i verksamheten.

 

FRI förespråkar att ungdomarna tävlar frekvent med fokus att förbättra sina personliga rekord. Från 15 års ålder finns det SM tävlingar för dem som vill. Sociala aktiviteter och läger-/tävlingsresor viktiga inslag i arbetet med att få ungdomarna att fortsätta sitt friidrottande.

 

JUNIOR- OCH SENIORVERKSAMHETEN 18 - 35 ÅR (prestationsstadium/högprestationsstadium)

Träningsgrupperna är norml grengruppsindelade och leds av ideella tränare och/eller föreningstränare med stöd ifrån sportchefen. De aktiva består av allt från motionärer till dem som har har höga ambitioner med sitt friidrottande.

 

VUXEN-/VETERAN/TPR + 35 ÅR (fortsatt hållbart idrottande)

Detta är FRI:s verksamhet för vuxna motionärer samt veteranverksamhet (både motionärer och tävlande). Verksamheten leds av tränare som rekryteras inom de egna leden. Track Power Run (TPR) är en träningsgrupp för motionärer med friidrott som bas.

Sammanfattning
 
 
Antidoping
Våra sociala medier
Stockholmskampen
STOLT ARRANGÖR AV
Våra partners
RF Sisu & Svensk Friidrott