Funktionärer Lidingöloppet 2021
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK LIDINGÖ
FRIIDROTT

ATT ORGANISERA EN TRÄNINGSGRUPP

Träningsgruppens verksamhet leds av de aktivas föräldrar. Ju högre engagemang och intresse för verksamheten desto bättre och roligare blir den för de aktiva. 

 

Vissa funktioner måste finnas för att kunna leda gruppen och för att den ska fungera som en del av föreningen. Dessa är huvudtränare och kontaktperson/administratör.

 

Alla föräldrar i träningsgruppen är också:

  • Tränare (finnas tillgänglig som stöd på träningarna - gärna efter ett schema)
  • Ledare (sociala aktiviteter, lägeransvariga, gruppsponsring, osv.)
  • Tävlingsskjutsare (turas om att skjutsa - samåkningspool)
  • Coach på tävlingar (föräldrarna ansvarar för anmälan och coachning)
  • Osv.
IDEELLA TRÄNARE OCH LEDARE

Det ideella engagemanget är fundamentet i vår verksamhet och mer eller mindre allt det vi gör bygger på föräldraengagemang. Ju mer föräldraengagemang desto bättre blir vi som förening.

 

Hur IFK Lidingö Friidrott är organiserat beskrivs mer i detalj i Organisationsdokument.

 

Kort sammanfattat så är BUK:s och ”yngre ToJ:s” verksamhet indelad i åldersgrupper. I respektive åldersgrupp finns ett antal träningsgrupper. Åldersgruppsansvarig samordnar verksamheten i åldersgruppen och är dess representant i kommittén. ”Äldre ToJ” och SENIL är indelade i träningsgrupper utifrån grengruppsspecialisering. 

 

All sportslig verksamhet leds av IFK:s sportchef (utbildning, övergripande planering, utveckling/progression, osv.). Förutom löpande kommunikation och tillgänglighet verkar sportchefen via tränarrådet där sportchefen samlar alla tränare i olika grupperingar för att diskutera utveckling, förbättringar, samordning, utbildning, osv.

HUVUDTRÄNARE, TRÄNARE, HJÄLPTRÄNARE

Att vara huvudtränare innebär inte att du ska göra hela jobbet själv, utan du ansvarar för att samordna träningarna och träningsinnehållet. Som huvudtränare är du sportchefens kontaktperson i träningsgruppen och du är den som kallas till möten med tränarrådet.

 

Träningsgruppen brukar ha en eller ett par fasta tränare som tillsammans med huvudtränaren praktiskt genomför träningarna. Tränarna turas ofta om att planera träningarna och på så sätt fördelas arbetsinsatsen mellan tränarna. 

 

När barnen blir äldre är det vanligt att tränarna i gruppen specialiserar sig lite där någon lär sig mer om löpning, någon om hoppgrenar, osv.

 

ALLA FÖRÄLDRAR i gruppen är hjälptränare och turas om att stötta tränarna på träningarna. En bra rutin i träningsgruppen är att schemalägga föräldrarna över terminen. På så sätt kan alla planera när samtidigt som det blir rättvist.

 

Eftersom det är föräldrarna som coachar sina barn på tävlingar är det också viktigt att vara med på träningarna lite då och då för att kunna stötta sitt barn på bästa sätt.

TRÄNARSTÖD
För dig som intar tränarrollen har vi skapar lite stöd dokument för att underlätta din resa och utveckling;


Steg 1 är att kolla under IFK`s träning- och tävlingsstruktur där du finner klubbens synsätt på hur ofta och länge man skall träna-, vilket innehåll/inriktning träningen bör ha samt vilka tävlingar man skall prioritera i de olika åldrarna.

Steg 2 är när dem börjar bli lite äldre, mer emot ToJ, då periodisering av träningen blir aktuell. Under periodisering får du en överblick över när man skall träna vad mer exakt, hur mycket av de olika träningsmomenten samt när spikskor är aktuella att ha på sig på träningen.

Steg 3 är själva utvecklingstrappan som skall vägleda dig genom vad barnet/ungdomen skall "kunna" inom de olika grenarna i respektive ålder. Den hjälper dig att veta vilken moment inom respektive gren ni behöver öva på för att lära samt utvecklas inom den.

Steg 4 är att använda sig av vår övningsbank där det finns massvis med träningsövningar för att stärka/utveckla hela kroppen. Dessa övningar är tänkta som komplettering till grentekniksträningen och är kategoriserade/färgkodade efter hur mycket man behöver träna de moment i de olika åldrarna.
I övningsbanken hittar du färdiga rörlighets- löpskolnings- och styrkeprogram samt förslag på snabbhet- och uthållighetspass anpassade för olika ålder! 
ADMINISTRATÖR/KONTAKTPERSON, FÖRÄLDRAENGAGEMANG

Alla träningsgrupper behöver en väl fungerande organisation med engagerade ledare och bra struktur. Där kommer kontaktpersonens roll in och är ett viktigt stöd för tränare i respektive grupps planering och informationsflödet till aktiva och deras föräldrar. Kontaktpersonen är gruppens kontakt med kansliet. Exempel på vad kontaktpersonen gör:

 

- Sköta kommunikation med föräldrar och aktiva i samråd med tränarna

- Hålla gruppens flik på hemsidan uppdaterad 

- Samordna med kansliet när aktiva tillkommer och slutar (hålla SportAdmin-registret aktuellt)

- Kläder – gruppbeställningar 

- Samordna föräldramöten vid behov tillsammans med tränarna

 

Kontaktpersonens uppgifter kan med fördel kompletteras och fördelas ut på fler föräldrar. Exempel på ledarfunktioner som kan läggas på föräldrar i gruppen:

 

- Sociala aktiviteter (enskilda eller återkommande)
- Gruppsponsring (t.ex. hitta klädsponsor till de aktiva och tränarna) 

- Tävlings- och lägersamordnare (ordna och boka)

 

IFK förespråkar att engagera så många föräldrar som möjligt kring träningsgruppen. Ju större engagemang desto roligare för alla!

 

Mer information:

 

 

LEDARE

Många av våra ledare verkar som tränare, antingen för en speciell grupp eller för specifika grenar. I många av våra grupper finns både huvudtränare och hjälptränare. Det finns dock många andra ledarroller. Kanske någon av dem känns extra lockande för dig?

 

Varje grupp har en administratör, som ansvarar för kommunikation med gruppen, arbete med hemsidan och att i viss mån hjälpa till att rekrytera funktionärer till våra arrangemang.


Förutom dessa ledarroller har vi många som är engagerade i styrelse- och kommittéarbetet. Läs mer om detta under "Om oss"”Kontakt”.

 
Våra sociala medier
STOLT ARRANGÖR AV LIDINGÖLOPPSVECKAN 2021
Våra partners
Övriga partners
RF Sisu