Anmälan till sommaridrottsskolan öppen!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK LIDINGÖ
FRIIDROTT


Lättnader fr.o.m. den 1 juli 2021 (29/6)


INLEDNING
Folkhälsomyndigheten har utfärdat lättnader som gäller fr.o.m. den 1/7, som bl.a. höjer maxtaket för antalet deltagare på arenatävlingar. För motionslopp (utanför arena) gäller att maxantalet deltagare höjs från 150 till 900. Publikantalet höjs till 3000 sittande åskådare per sektion, vilket gör att stämningen kommer höjas väsentligt på idrottsevenemang.
FORFARANDE GÄLLER FÖLJANDE
 • Att man ska stanna hemma om man är sjuk eller har symptom, eller om någon som du bor med är sjuk eller har symptom.
 • God handhygien (tvätta/sprita händerna ofta) samt att hålla avstånd till andra.
 • Minimera resandet och ta reda på lokala restriktioner.
 • Undvik fysisk kontakt med personer utanför den allra närmsta kretsen (hålla 1–1,5 meters avstånd och undvika kontakter som varar mer än 15 min).
 • Undvik så långt det går att vistas i inomhusmiljöer där andra människor samlas.
TRÄNING
 • Gruppträning kan ske i grupp för alla åldersgrupper, men bör i första hand ske utomhus.
 • Stora träningsgrupper bör delas upp i mindre grupper.
 • Vid träningen ska avstånd hållas till andra och onödiga fysiska kontakter ska undvikas.
 • Nya aktiva kan adderas till träningsgruppen och provträning är tillåten.
 • Undvik att använda omklädningsrum.
 • Fortfarande gäller att föräldrar endast hämtar och lämnar barn vid träning.
 • Rehab / prehab kan genomföras inomhus.
 • Vid inomhusträning bör uppvärmningen ske utomhus.
 • Inomhusträning med individer som vanligtvis inte träffas ska undvikas.
TÄVLING & LÄGER
 • Alla åldersgrupper kan tävla utomhus (se riktlinjer för arenatävlingar).
 • Undvik kollektivtrafiken vid resor till och från tävlingar.
 • Kolla upp lokala restriktioner och följ arrangörens anvisningar. Undvik folksamlingar.
 • Undvik resor med övernattning, men måste så ske se till att de som tränar tillsammans bor tillsammans. Undvik logementsboende med aktiva från flera föreningar. Aktiva och ledare bör undvika att vistas på andra platser än arenan och boendet.
 • Måltider bör ske i anslutning till boendet. Undvik bufféer och liknande (undvika köande).
 • Ha en plan för om någon i träningsgruppen skulle insjukna under resan (extrarum, etc.).
FÖRENINGSMÖTEN, ETC.
 • Utbildningar, möten, etc. kan hållas fysiskt men digitala verktyg är fortfarande ett alternativ.
 • Träffarna kan hållas inomhus men deltagarantalet ska begränsas till max 50 sittande personer.
 • Förtäring kan serveras och planeras så att trängsel undviks.
OM NÅGON I GRUPPEN BLIR SJUK...
 • Om någon i gruppen blir sjuk ska personen inte delta förrän denne varit symptomfri i 7 dagar.
 • Om någon blir sjuk ska gruppen tillfälligt upplösas och träna individuellt i 7 dagar.
 • Var extra vaksam på sjukdomssymptom i barngrupper då barn och unga kan uppleva diskreta symptom.

SFIF:s REKOMMENDATIONER I SIN HELHET

Lättnader fr.o.m den 1 juni 2021 (31/5)

Från och med den 1 juni 2021 är träning och tävling från 1 juni är tillåtet för alla åldrar, att motionslopp i mindre skala återigen blir möjliga och att publik kan välkomnas i begränsad omfattning. Äntligen ett tydligt steg mot det normala! Allt hänger dock på att smittspridningen inte förvärras igen så inget är givet.

Roligast är att alla våra juniorer, seniorer och veteraner får tävla igen! Elitundantaget är alltså INTE ett krav längre! Däremot finns det tydliga riktlinjer för arrangörerna, hur många som får vara med och vistas på området, m.m. Mer information kring tävlingsarrangemang hittar du här!

Fortfarande gäller de åtgärder som gällt under hela pandemin, dvs. god handhygien, håll avstånd, stanna hemma vid symptom, osv.!!!

Friidrottsskolor

Ett sommartecken är Sommaridrottsskolan och Friidrottsförbundet har upprättat särskilda regler för genomförandet, för ett så smittsäkert genomförande som möjligt.

Träningsläger

Många grupper åker normalt på träningsläger och/eller tävlingsresor sommartid. Tyvärr har många arrangörer, som t.ex. Världsungdomsspelen tvingats ställa in, men det finns fortfarande roliga tävlingar att kombinera med ett läger.

Friidrottsförbundet har satt upp ett antal riktlinjer, som bygger på att man bara reser med aktiva som normalt tränar ihop, att man undviker smittan (undviker folksamlingar, god handhygien, följer lokala regler, osv.).
HÄR HITTAR DU SFIF:s FULLSTÄNDIGA REKOMMENDATIONER!
Restriktioner gäller, men en lättnad kom idag för de födda 2002 och senare (28/4)

Restriktionerna som gäller idag är:

Aktiva födda 2001 eller tidigare får bara tävla om man kvalifiserat sig som Elit enligt SFIFs normer.

 

Aktiva födda 2002 och senare får tävla i begränsad omfattning. Det betyder max en tävling i veckan och helst lokalt.

 

Här finns föreningens information:

IFK Lidingös Rekommendationer

NYA REKOMMENDATIONER, COVID-19 (6/2 2021)

Inledning

 

NY INFORMATION 5 februari 2021

Från och med lördag 6/2 2021 kommer vi kunna ha organiserad träning inomhus för alla födda 2002 och senare.
Mycket glädjande! 

 

De som får träna inomhus organiserat utöver dessa är:

- Svensk Elit, dvs de som klarar SFIFs resultatnivåer alternativt placerat sig bland de 8 främsta på senior-SM.

 

 

Övrig information på vår hemsida ändras så fort vi hinner.

 

===============================================================================================================================

 

Det har kommit ganska mycket nya rekommendationer och det som är gemensamt att det är lättnar kring träning och tävling för de flesta.

Svenska Friidrottsförbundet har nu också skrivit ut i klartext att lokala myndigheters restriktioner ska följas för förbundets (mer information nedan).

 

Vad säger Lidingö Stad? (länk till Lidingö Stads hemsida)

Lidingö stad öppnar nu upp för träning inomhus för barn och ungdomar födda 2002 eller senare, enlig regeringens rekommendationer.

Det är tillåtet att träna i mindre grupper utomhus för alla åldersgrupper (se nedan).

 

Man kommer ombytt till träningen och lämnar träningen så snart den är slut (dusch och ombyte sker hemma).

Alla samlingar sker utomhus och utan trängsel (se nedan).

Vid träning är det viktigt att anpassa gruppen så att samtliga deltagare har 10 kvm på idrottsytan.

 

Aktiva som är födda 2001 eller tidigare ska fortsatt inte träna inomhus men kan träna utomhus om det kan ske på ett smittsäkert sätt (se nedan).

Undantaget är de som definieras som Elit av SFIF + NIU elever. Alla undantag från detta, t ex REHAB, diskuteras med Sportchefen, Anders Walther.

 

Vad menas med trängsel?

Smittskydd Stockholm anser att trängseldefinitionen är 1 person/10 kvm. Det gäller i alla lokaler och anläggningar, både inomhus och utomhus, och för både vuxna och barn.

Mindre grupper definieras som max 8 personer. Dock gäller detta inte i skolan eller i fritidsverksamheter.

 

Att undvika trängsel är att hålla minst två meters avstånd både inomhus och utomhus. Undvik kollektivtrafiken, men om du måste åka kollektivt, använd munskydd under rusningstid.

 

Vad säger Friidrottsförbundet, SFIF? (länk till fullständiga rekommendationer)

Det mesta som SFIF föreskriver stämmer med det som Lidingö Stad också rekommenderar. Nedan är förtydliganden, som är inriktade på friidrott.

 

Friidrottens riktlinjer har fått slutdatumet 31 mars i syfte att ge ro för planering men regeringen har meddelat att man kommer att stämma av gällande rådande restriktioner varannan vecka framöver så även friidrottens riktlinjer kan därför komma att justeras även innan den 31 mars.

 

Träning inomhus för aktiva födda 2001 och tidigare

Villkoren för elitfriidrottare (se nedan) är oförändrade i förhållande till tidigare riktlinjer. Träning och tävling kan fortsatt bedrivas för denna grupp (se reglerna för tävling elitfriidrottare).

 

Träning kan bedrivas inomhus givet att detta är godkänt av den som ansvarar för inomhusanläggningen. Det är dock oklart vad som gäller för anläggningar, som inte ägs av Lidingö Stad på Lidingö (t.ex. Bosön eller privata gym). IFK Lidingö Friidrott kommer att söka denna information så fort som möjligt. Beslutet – oaktat vilket - från ansvarig part måste följas.

 

Tävlingar

 

 •  Aktiva födda 2001 och tidigare har fortsatt tävlingsstopp om man inte räknas som Elit.
 • Länk till tävlingar för Elit.
 • För de födda 2002 och senare är det nu OK att tävla, men med restriktionen max 1 tävling per vecka och helst i närort..

 

Elitundantag, yrkesmässigt friidrottande 

Riksidrottsförbundet har i samråd med Folkhälsomyndigheten definierat yrkesmässig idrott som ”Idrott för sådana utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell seniorelitnivå inom den aktuella idrottsgrenen”. För friidrotten definieras därför yrkesmässigt friidrottande enligt nedan. Båda kriterierna måste vara uppfyllda för att individen ska bedömas som yrkesmässigt idrottande friidrottare. Friidrottandet är den huvudsakliga sysselsättningen och inte en aktivitet som bedrivs på fritiden. Studier och/eller arbete kan bedrivas av dessa individer men ska i så fall ske vid sidan friidrottandet och i syfte att möjliggöra elitsatsningen.

 

Friidrottaren befinner sig, i sin gren, på nationell eller internationell elitnivå för seniorer. Bedömning av detta sker i enlighet med de resultatutvecklingsnivåer som är framtagna för ansökan till Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitvänligt lärosäte (EVL)Ta del av resultatnivåerna  och riktlinjerna i sin helhet här!

 
Personlig skyddsutrustning – viktigt att veta

Munskydd är INTE andningsskydd och skyddar INTE dig ifrån andra. Munskydd är designade för att under en kort period skydda andra ifrån dig. Andningsskydd är mer sofistikerade och är designade för att skydda användaren mot omgivningen. Medicinska andningsskydd skyddar både användaren och andra.

Visir skyddar enbart användaren ifrån stora droppar som kommer rakt framifrån (t.ex. en tandläkare som borrar). Mindre droppar (aerosol) följer med in under visiret och kan nå såväl munnen, näsan som ögonen.

För att skyddshandskar ska skydda måste de bytas vi varje tillfälle som handen kommit i kontakt med en yta där viruset kan förekomma. Virus smittar inte genom huden utan via kontakt med slemhinnor (t.ex. att klia sig i ögonen). Viruset bryr sig inte om ifall det sker via en hand eller en handske. Då är det mycket enklare att tvätta händerna och där sådana möjligheter inte finns använda handsprit. Handskar är bra att kombinera med handsprit i det fall man har känsligt hud. Man använder alltså handspriten på handskarna och skonar huden på händerna. Det är fortfarande viktigt att byta handskar ofta eftersom alla handskar inte klarar handspriten över tid (släpper igenom).

Tyvärr är det många som tror att skyddshandskar, munskydd och/eller visir skyddar dem mer än vad de faktiskt gör. Det i sin tur gör att man lätt vaggas in i en falsk trygghet och utsätter sig för miljöer man inte borde befinna sig i. Särskilt farligt kan detta vara för personer som tillhör en riskgrupp. Vill man vara så säker som man kan vara mot en fiende på 120–160 Nm (1 nanometer =  0,000 000 001 meter) så är det FHM:s rekommendationer som gäller; håll avstånd, handhygien, osv.

 
Våra sociala medier
STOLT ARRANGÖR AV LIDINGÖLOPPSVECKAN 2021
Våra partners
Övriga partners
RF Sisu