Sommaridrottsskolan 2023
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK LIDINGÖ
FRIIDROTT

Sommar!!!!

Nu har Sommaridrottsskolan börjat och för mig är det ett tecken på att det är sommar och stundande semester. Aktiviteter pågår för fullt på flera håll bl.a. med genomfört PaprICAloppet tillsammans med ICA samt Blodomloppet tillsammans med Blodcentralen.

 

Våra aktiva har äntligen fått ”ett normalt år” och det tävlas flitigt i alla åldrar. Vi har två aktiva som kvalificerat sig för mästerskap i sommar:  Karl Ottfalk är klar för Europa-ungdoms-OS (EYOF) i juli och Simon Sundström är klar för EM i München i augusti. Vi har haft 15 ungdomar med på Sveriges största ungdomstävling, Världsungdomsspelen i Göteborg. Vi ser fram emot Bauhausgalan, flera Folksam GP, VM och EM och såklart SM i början av augusti!

 

Vi njuter av vår färdiga arena som nu också har fått en guldkant. Tack till Micke och Mats för byggnationen av det tillfälliga måltornet. Det är supersnyggt och duger bra tills vi får vår hemvist på plats. Näste steg i hemvist-projektet blir inskickande av bygglov. 

 

Vi planera nu Sommarsmajlet (21:a Augusti) som blir vår första stora tävling på nya Lidingövallen. Hoppas att vi får till en lika fin tradition som Luciaspelet.

 

På tal om tradition kommer jag traditionen tro att stå på Koltorp på lidingöloppshelgen och skicka iväg alla löpare. För mig är det en av höjdpunkterna på året.

 

I oktober kommer vi att bjuda in till ledardag för alla ledare i föreningen. Håll utskick i mailen för ett ”save the date”.

 

Jag vill avsluta med att påminna alla som är ute och tävlar och tränar i härlig sommarmiljö – maila gärna små reportage (helst med bilder) till ifk@lifingofri.se

 

 

//Mikkel Mördrup, ordförande

STYRELSEN INFORMERAR 13 OKTOBER

SAMMANFATTNING DIGITALT INFORMATIONSMÖTE 13 OKTOBER 2021

 

Agenda

 1. Allmänt IFK Lidingö Friidrott
 2. Lidingöloppet
 3. Ekonomi
 4. Valberedningen informerar
 5. Funktionär
 6. Förslag på ändrad avgiftsstruktur
 7. Frågor

 

Allmänt

Ordförande Mikkel M. informerade i korthet kring vad som ligger på styrelsens bord just nu:

 

 • Styrelsen har beslutat att starta upp paraidrott med stöd av RF, SF och Lidingö Stad. Initialt stöd för rullstol.
 • Arbetet med arrendeavtal för vårt hemvist är fortfarande under arbete. En container för förvaring av utrustning finns nu på plats på Lidingövallen, som lite skämtsamt kallas för ”Klubbstugan”.
 • IFK Lidingö Friidrott liksom alla idrotter har stora problem att få halltider inomhus under vintersäsongen. Detta slår hårdast mot våra yngsta barn-/ungdomsgrupper. Roten till problemet är en akut hallbrist på Lidingö. En kontinuerlig dialog sker med Lidingö Stad.
 • Med slopade restriktioner kommer vi genomföra Luciaspelen i ”normal form”. Ett nytt regelverk för barn införts, som måste implementeras.
 • Styrelsen undersöker möjligheterna att återinföra Lidingö OS, som tas upp mer i detalj nedan.

 

Lidingö OS

Inledning

Lidingö OS var länge en del av Lidingö där Öns mellanstadieelever tävlade för sin klass/skola mot övriga skolor. Alla som vuxit upp på Lidingö har sannolikt varit med i ett Lidingö OS. Intresset svalande dock från skolornas sida, men nu tror styrelsen att det är läge att ta upp Lidingö OS igen. Lidingö OS var också en ”plantskola” för rekrytering där IFK hade en ovärderlig plattform att visa upp sin verksamhet.

 

Tävlingen

Tanken är att det ursprungliga grenprogrammet ska gälla (60 m, 300 m, 800 m, 60 m häck, längd, höjd, kula, kast med liten boll samt mixstafett (6 x 200 m 3 flickor, 3 pojkar). De som deltar i 300 m, kast med liten boll och länd deltar också i ”Jullekampen”, dvs. en trekamp.

 

Vad krävs för att komma igång?

Arbetet är tänkt att utföras i en arbetsgrupp till vilken styrelsen behöver stöd från engagerade medlemmar. Det behövs alltså stöd i projektet i stort och i smått. Styrelsen kommer inom kort att gå ut och fråga medlemmarna om de vill stödja, men vet du redan nu att du vill vara med så maila kansliet; ifk@lidingofri.se

 

Nya tränare i klubben

Sportchef Anders Walther redogjorde i korthet för hur tränarsituationen ser ut i föreningen och att stort fokus finns på att knyta till oss kompetenta tränare. AW presenterade två nya tillskott i tränarstaben i from av Desmond Rogo (hemmahörandes i Uppsala) och Erik Svensson (från Falkenberg). Båda bor nu i Stockholm och båda studerar vid GIH. Desmond och Erik kommer primärt att stötta ungdomsverksamheten, men har på sikt mycket att tillföra också i seniorverksamheten.

 

Lidingöloppet

Cecilia Gyldén sammanfattade i ord och bild hur Lidingöloppsveckan flutit på. Det är för nära inpå att dra några slutsatser, men genomförandet har tagits mycket väl emot av både löpare och funktionärer. En undersökning bland deltagarna är pågående och resultatet av den kommer att presenteras lite längre fram i höst liksom utfallet i övrigt. Ytterligare utvärderingar med bl.a. partners, funktionärer och huvudfunktionärer är också under arbete.

 

Ekonomi, budget, mm

Bengt Larsten redogjorde i korthet för IFK:s ekonomi och utfall mot budget. Styrelsen följer ekonomin noga och just nu ser prognosen marginellt bättre ut än budget. Då både kostnader och intäkter är svåra att bedöma så krävs en fortsatt skärpa i att hålla i föreningens kostnader över hela verksamheten.

 

Valberedningen

Valberedningen är en av IFK Lidingö Friidrotts centralaste funktioner och en viktig del föreningsdemokratin. För att mer i detalj berätta om hur valberedningen arbetar fick Patrik Buddgård vara en del av kvällens agenda. Valberedningen består denna mandatperiod av Patrik Buddgård (sammankallande), Camilla Larsten, Stig Åhman och Marie Thulesius.

 

Valberedningen finns representerade på alla styrelsemöten och får en chans att följa styrelsens arbete löpande under mandatperioden. För att finna rätt kandidater så intervjuas ordföranden och en enkät görs med kansliet och med befintliga ledamöter/suppleanter. Det valberedningen önskar i större utsträckning är att få mer input ifrån medlemmarna (är du intresserad av styrelsearbete och/eller vara med i en arbetsgrupp, maila patrikbuddgard@gmail.com eller ifk@lidingofri.se).

 

Funktionär

Kerstin Hvalgren beskrev i korthet hur arbetet fortlöpt under Lidingöloppsveckan och passade på att tacka alla som ställt upp. Kerstin ser att det finns potential/behov att förenkla arbetet med att tillsätta funktionärer och välkomnar alla förslag och idéer från medlemmarna (kerstin.hvalgren@lidingofri.se). All hjälp är guld värd och arbetet börjar redan under hösten.

 

Nästa funktionärsuppdrag är Luciaspelen 10–12 december.

 

Översyn avgiftsmodell; ”provtryckning”

Styrelsen har under 2021 sett över föreningens avgiftsmodell och jämfört IFK med övriga föreningar i Stockholm och på Lidingö. Anders Ejendal presenterade styrelsens tankar och mål, som också omfattar att gör det enkelt för medlemmen samtidigt som administrationen blir lättare för kansliet. Vissa tränare i barngrupperna har ifrågasatt medlemsavgiften givet att de arbetar ideellt och att andra föreningar tagit tag i detta på Ön.

 

Fria Bosökort till alla åldrar är inte ekonomiskt möjligt för IFK Lidingö Friidrott i framtiden, särskilt sedan långt ifrån alla verkligen utnyttjar förmånen. Detta är också en del av översynens omfattning.

 

Två hypoteser presenterades för mötet med olika hantering av medlemsavgiften. Båda förslagen omfattar en reducerad aktivitetsavgift mot att varje enskild aktiv bär kostnaden för Bosön. Den aktive kan då själv välja ”det billigaste” alternativ utifrån hur mycket träning som förläggs på Bosön (olika typer av kort alternativt lösbiljetter).

 

Förhandlingar med Bosön pågår och måste slutföras innan ett konkret förslag kan presenteras. För att ändra medlemsavgiften krävs ett årsmöte/extra årsmöte.

STYRELSEN INFORMERAR 25 MAJ 2021

ORDFÖRANDEN INLEDER

Tyvärr tvingades vi ställa in det planerade informationsmötet den 27/5 då för få medlemmar anmält sig till mötet. Det är alltid mycket som händer i maj/juni, men vi planerar för ett nytt informationsmöte efter sommaren där det kanske till och med går att träffas "på riktigt".

 

Styrelsen, kommittéerna och arbetsgrupperna har varit mycket aktiva sedan årsmötet och mycket roliga saker händer i föreningen. Här kommer en kort sammanfattning över vad som ligger på styrelsens bord just nu:

 

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för ”Hemvist-projektet”

Denna arbetsgrupp har många saker på sitt bord, men det som är grunden för allt kring arbetet med vårt hemvist är arrendeavtalet med Lidingöstad (utan det kan vi inte söka bygglov, leta finansiärer och sponsorer). Om allt faller på plats så har vi ett undertecknat avtal i juni.

 

Arbetsgrupp för genomgång av strategiska mål (uppdrag från årsmötet)

Gruppen håller just nu på att sättas samman under ledning av styrelsen. Föreningen kommer få stöd av RF SISU i detta arbete. Det finns fortfarande möjlighet att delta i arbetet. Är du intresserad maila till kansliet.

 

Utredning av medlems-/aktivitetsavgifter

Arbetsgruppen ”medlems-/aktivitetsavgifter” förväntas presentera förslag till styrelsen innan sommaren.

 

BUK delas upp från en till två kommittéer

För att fördela arbetsbelastningen och förenkla verksamheten har BUK delats upp i två kommittéer (yngre = 7-9 år, äldre = 10-14 år). Självklart kommer ett fortsatt nära samarbete att ske. 

 

Idrottslekis

Nytt initiativ för 2021 är Idrottslekis för 6 åringar, som fungerat mycket bra så här långt och givet att vi både har Covid-19 och är utan arena. Det här är en verksamhet vi tror mycket på och som kan komma att växa i framtiden.

 

Anmälan öppen för SommarIdrottSkolan

Planeringen pågår för fullt med SIS. Platserna fylls på, men det finns fortfarande platser kvar. 

 

Resultat QuestBack årsmöte 2021

Styrelsen har nu sammanställt resultatet av enkäten som skickades ut avseende årsmötet 2021 för vidare analys i höst. Se resultatet här! 

FUNKTIONÄRER

En funktionär gör en mycket viktig insats för klubben. Tack på förhand för att just du ställer upp!

 

Föreningens intäkter kommer främst från de olika arrangemangen och därför är det extra viktigt att alla klubbens medlemmar och/eller föräldrar som är med i en träningsgrupp ställer upp som funktionär 3-5 gånger per år.

 

Antalet funktionärsuppdrag ökar med den aktivas ålder (då också träningstillfällena ökar).

 

2021 Uppdragets innehåll
Lidingöloppet 24 - 26/9, 28/9, 2-3/10

* Minst 2 funktionärsuppdrag / aktiv - anmäl dig under augusti.

* Läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut - anmäl till kansliet.

* Huvudfunktionärer, se nästa nedan!

Bauhausgalan 4/7 Anmälan funktionär Bauhaus 
Finnkampen 4-5/9 Anmälan kommer snart, anmäl dig gärna till 2 dagar
Luciaspelen 10-12/12 2008 – Seniorer

 

Huvudfunktionär Lidingöloppet - vi letar efter huvudfunktionärer!

Vid varje funktionärsstation på Lidingöloppet finns en ansvarig huvudfunktionär.

 

 "Huvudfunktionär Vätska Målet" Grönsta (lördag)

Ansvarig för att se till att målets vätskestation fungerar smidigt och bra. Du leder arbetet på plats i målet. Du hjälper funktionärerna tillrätta och instruerar vad som ska göras. 

Vid målet serveras vatten, sportdryck, blåbärssoppa eller kaffe samt banan och bullar. Lite olika beroende på vilken dag det är 

Som introduktion kommer en av de andra huvudfunktonärerna för Målet Grönsta att sätta dig in i arbetsuppgifter. 

 

"Huvudfunktionär Husvagnsparkering"

Se till att parkeringen märks ut och att man hänvisar husvagnar och husbilar till rätt parkering. De som nyttjar detta ska ha anmält sig innan. Det finns volontärer som bemannar husvagnsparkeringen.

 

 "Huvudfunktionär Mat Banan"

Ansvarig för att se till att andra funktionärer som är runt banan får mat. Maten körs ut från Vallen, där du har din hemvist. Du kommer jobba nära HF funktionärsmat Vallen.

 

Anmäl dig till kerstin.hvalgren@lidingofri.se  om du vill ställa upp som huvudfunktionär!

TRYGG IDROTTSMILJÖ - HÅLLBARHETSKOMMITTÉN

I enlighet med årsmötets beslut har styrelsen tillsatt en Hållbarhetskommitté som hanterar förebyggande och utvärderande frågor rörande Trygg Idrottsmiljö. 

 

I det förebyggande arbetet ingår bl a:

 • Ett uppdaterat policydokument som kommuniceras till samtliga ledare/tränare i klubben och ligger tillgängligt på hemsidan (se "Policy kränkande särbehandling")
 • En uppdaterad Trygg Förening-flik på hemsidan med bl a kontaktuppgifter för incident-rapportering
 • Ett kontinuerligt arbete med att säkerställa att samtliga ledare/tränare i klubben har uppvisat utdrag från belastningsregistret
 • Ett kontinuerligt arbete kring fortbildning av våra ledare/tränare
 • Ett aktivt antidopingarbete där vår målsättning är att samtliga SM-aktiva i klubben ska ha genomgått RF:s Antidoping-utbildning, företrädelsevis under ett gemensamt utbildningstillfälle

 

I det utvärderande arbetet ingår bl a:

 • Tydlig kommunikation mellan träningsgrupper och respektive kommitté, där möjlighet finns att vända sig direkt till Kansliet eller Hållbarhetskommittén
 • En standardiserat utvärdering riktad till våra aktiva att fyllas i årligen för att utvärdera hållbarhetsfrågor
 

För frågor eller synpunkter, kontakta sofia.oberg@lidingofri.se

Barngrupp med spring i benen

SPORTCHEFEN INFORMERAR

 

Coronaläget börjar nu släppa taget om oss alla, mer eller mindre. Idrottsligt innebär det större rörelsefrihet, större grupper, fria träningsmöjligheter och att tävlandet kommer tillbaka. Förbundet tror/hoppas att vi från 1 juli kan tävla över hela landet och att det gäller alla åldrar.

 

Vi har en struktur i föreningen med barngrupper, ungdomsgrupper , juniorgrupper och seniorgrupper. Därutöver har vi veteraner med både löpning och arenafriidrott i organiserad form. Ett arbete med att förfina denna struktur kommer att genomföras framöver och därför presenteras indelningen inte djupare. Det viktiga är att vi alla jobbar för att de som går med i IFK Lidingö Friidrott ska tycka att det är både roligt och utvecklande.

 

Våra barngrupper jobbar mycket med koordination och balans med friidrottens alla grenar som bas. Parollen är att man ska få röra så mycket på sig som det bara är möjligt på träningarna och somna trött men lycklig på kvällen!

 

Ungdomsgrupperna har lite mer teknikträning på agendan och tränar fler timmar i veckan. Här byggs kroppen upp med all tänkbar träning, även den så viktiga styrketräningen.

 

Juniorerna ökar ytterligare på träningsdosen och i denna ålder kickar SM tävlingar in. En rolig tid där många börjar hitta "sin" gren.
Tyvärr också en tid då många slutar, vilket vi jobbar hårt för att ändra på.

 

Seniorträningen är ofta individanpassad där ett fåtal har behov av stort stöd om ambitionen är att nå världselit. Att kunna göra hela resan mot internationell elit i IFK Lidingö är något vi jobbar hårt för. Vi vill vara en förening för alla på ön helt enkelt, oavsett nivå.

 

Det vi har gemensamt i alla grupper och som vi värderar högst är tillhörigheten, att ALLA känner tillhörighet till sin grupp, till föreningen och till friidrotten. Aktiva, tränare, funktionärer, föräldrar och annan släkt och vänner: ALLA får sin släng av IFK Lidingöskeden och ska kunna känna sig trygga med den verksamhet vi bedriver.

 

Om det finns frågor eller förslag, eller bara tyckande så är ni hjärtligt välkomna att maila mig på: anders.walther@lidingofri.se

Anders Walther, Sportchef

IFK Lidingö Friidrott

Skiss på ett framtida hemvist

ARBETSGRUPP "HEMVIST" (sammankallande Christer Westerberg)

Styrelsen har tillsatt en "ny-gammal" arbetsgrupp; "Hemvist". Gruppen arbetar med alla frågor som rör arrendet, driften och framför allt byggnationen av vårt hemvist. Det drivs en rad projekt inom denna grupp, som förutom arrendeavtal, bygglov och driftsavtal bl.a. omfattar "tillfälligt hemvist" (för att kunna nyttja arenan fullt ut innan byggnationen är klar), "programmering" (att optimera ytorna inuti - idrottsytor, sociala ytor, kansli), "invigning" (tillsammans med Lidingö Stad och en IFK-invigning).

 

 

 

 

Parallellt med "Hemvist-gruppen" jobbar en grupp med sponsring knutet till Lidingövallen och till hemvistprojektet (går under arbetsnamnet "sälj"). Gruppen jobbar nu med grunden för att starta sitt sökande av sponsorer, som kan komma igång på allvar när arrendeavtalet är klart. För denna grupp är Marcus Håkansson sammankallande.

 

Vill du hjälpa till att stötta arbetet med vårt hemvist och framtidens idrottsmiljö på Vallen, kontakta kansliet!

 

RENOVERING / UPPGRADERING AV LIDINGÖVALLEN 

Detta är i botten Lidingö Stads projekt, men där föreningen finns med som rådgivare och stöd ur ett sportsligt perspektiv. Detta sker genom deltagande i en gemensam arbetsgrupp där Lidingö Stad är sammankallande. Den sportsliga delen sköts av sportchefen från IFK:s sida. Även Hemvist-gruppen deltar i detta arbete.

 

Arbetet "nere på Vallen" flyter på enligt plan och vi har hittills (peppar, peppar) inte stött på några större problem som påverkat projektets slutdatum. Det betyder att arenan ska vara brukbar senast innan Lidingöloppsveckan i september 2021.

 

Lidingö Stad planerar för invigning vecka 33 (här är vår Arrangemangskommitté involverad, men det är Stadens event)! Arrangemangskommittén och sportchefen planerar för en IFK-invigning, som sannolikt sker till våren.

FÖRENINGENS EKONOMI

 

Budgetutfall tertial 1

 

Budget​

Utfall​

2021               

Tertial 1         

​              

Summa nettointäkter

4 565 000

2 061 391

45%

varav

Medlemsavgifter

250 000

269 500

108%

Aktivitetsavgifter

1 250 000

640 025

51%

Läger

700 000

22 822

3%

Egna arrangemang

925 000

303 340

33%

Sponsring

375 000

80 235

21%

Bidrag

425 000

482 885

114%

Ersättning från NIU

510 000

142 633

28%

Övrigt

119 951

Summa kostnader

-5 182 800

-1 096 194

21%

varav

Kansliet (personal, hyra, administration, mm)           

-2 591 000

-789 619

30%

Idrottsverksamheten

-2 151 800

-201 364

9%

Hallhyra

-440 000

-105 211

24%

 

 

Kommentar till budgetutfall

 • Medlemsintäkter är högre än budgeterat men är ungefär i linje med förväntningarna.
 • Bidragsintäkter är högre än budgeterat beroende på ersättning för ökade kostnader för träningsytor.
 • Intäkter för egna arrangemang består av Idrottslekis och Sommaridrottsskolan. I skrivande stund går det inte att göra en närmare prognos av kommande utfall.
 • Intäkter för sponsring är högt budgeterat 2021. Många sponsoravtal är på plats men på helårsbasis så krävs ytterligare arbete för att nå målen.
 • Kosntader för idrottsverksamheten ligger under budget vilket beror på att tävlingsverksamheten fortfarande inte kommit igång.

 

Övrigt

Instruktion för ersättning till tränare och aktiva är publicerad på hemsidan.

 

LIDINGÖLOPPET - JURIDIK & POLITIK

Med nuvarande regler gäller Ordningslagen, vilket betyder högst 8 person på banan.
 
När Pandemilagen träder i kraft gäller 3 nivåer:
 • 150 personer i tävlingsområdet –  Troligen 1 juni
 • 900 personer – juni/juli?
 • Inga restriktioner – september?
 
Vi planerar utifrån ”inga restriktioner” men med egna begränsningar för att skapa trygghet bland löpare och inte orsaka stora folksamlingar t ex i kollektivtrafiken.
 
Genomförandet sker genom ”TCS Lidingöloppsveckan” (se nedan)
 
 
Antidoping
Våra sociala medier
Stockholmskampen
STOLT ARRANGÖR AV
Våra partners
RF Sisu & Svensk Friidrott