Anmälan till sommaridrottsskolan öppen!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK LIDINGÖ
FRIIDROTT

Digital informationsträff den 27 maj 2021kl 19-20

INSTÄLLT! INSTÄLLT! INSTÄLLT! INSTÄLLT! INSTÄLLT!


På grund av det låga antalet anmälningar har det digitala informationsmötet ställts in!

Informationsmötets innehåll redovisas skriftligen nedan!

STYRELSEN INFORMERAR 25 MAJ 2021

ORDFÖRANDEN INLEDER

Tyvärr tvingades vi ställa in det planerade informationsmötet den 27/5 då för få medlemmar anmält sig till mötet. Det är alltid mycket som händer i maj/juni, men vi planerar för ett nytt informationsmöte efter sommaren där det kanske till och med går att träffas "på riktigt".

 

Styrelsen, kommittéerna och arbetsgrupperna har varit mycket aktiva sedan årsmötet och mycket roliga saker händer i föreningen. Här kommer en kort sammanfattning över vad som ligger på styrelsens bord just nu:

 

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för ”Hemvist-projektet”

Denna arbetsgrupp har många saker på sitt bord, men det som är grunden för allt kring arbetet med vårt hemvist är arrendeavtalet med Lidingöstad (utan det kan vi inte söka bygglov, leta finansiärer och sponsorer). Om allt faller på plats så har vi ett undertecknat avtal i juni.

 

Arbetsgrupp för genomgång av strategiska mål (uppdrag från årsmötet)

Gruppen håller just nu på att sättas samman under ledning av styrelsen. Föreningen kommer få stöd av RF SISU i detta arbete. Det finns fortfarande möjlighet att delta i arbetet. Är du intresserad maila till kansliet.

 

Utredning av medlems-/aktivitetsavgifter

Arbetsgruppen ”medlems-/aktivitetsavgifter” förväntas presentera förslag till styrelsen innan sommaren.

 

BUK delas upp från en till två kommittéer

För att fördela arbetsbelastningen och förenkla verksamheten har BUK delats upp i två kommittéer (yngre = 7-9 år, äldre = 10-14 år). Självklart kommer ett fortsatt nära samarbete att ske. 

 

Idrottslekis

Nytt initiativ för 2021 är Idrottslekis för 6 åringar, som fungerat mycket bra så här långt och givet att vi både har Covid-19 och är utan arena. Det här är en verksamhet vi tror mycket på och som kan komma att växa i framtiden.

 

Anmälan öppen för SommarIdrottSkolan

Planeringen pågår för fullt med SIS. Platserna fylls på, men det finns fortfarande platser kvar. 

 

Resultat QuestBack årsmöte 2021

Styrelsen har nu sammanställt resultatet av enkäten som skickades ut avseende årsmötet 2021 för vidare analys i höst. Se resultatet här! 

FUNKTIONÄRER

En funktionär gör en mycket viktig insats för klubben. Tack på förhand för att just du ställer upp!

 

Föreningens intäkter kommer främst från de olika arrangemangen och därför är det extra viktigt att alla klubbens medlemmar och/eller föräldrar som är med i en träningsgrupp ställer upp som funktionär 3-5 gånger per år.

 

Antalet funktionärsuppdrag ökar med den aktivas ålder (då också träningstillfällena ökar).

 

2021 Uppdragets innehåll
Lidingöloppet 24 - 26/9, 28/9, 2-3/10

* Minst 2 funktionärsuppdrag / aktiv - anmäl dig under augusti.

* Läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut - anmäl till kansliet.

* Huvudfunktionärer, se nästa nedan!

Bauhausgalan 4/7 Anmälan funktionär Bauhaus 
Finnkampen 4-5/9 Anmälan kommer snart, anmäl dig gärna till 2 dagar
Luciaspelen 10-12/12 2008 – Seniorer

 

Huvudfunktionär Lidingöloppet - vi letar efter huvudfunktionärer!

Vid varje funktionärsstation på Lidingöloppet finns en ansvarig huvudfunktionär.

 

 "Huvudfunktionär Vätska Målet" Grönsta (lördag)

Ansvarig för att se till att målets vätskestation fungerar smidigt och bra. Du leder arbetet på plats i målet. Du hjälper funktionärerna tillrätta och instruerar vad som ska göras. 

Vid målet serveras vatten, sportdryck, blåbärssoppa eller kaffe samt banan och bullar. Lite olika beroende på vilken dag det är 

Som introduktion kommer en av de andra huvudfunktonärerna för Målet Grönsta att sätta dig in i arbetsuppgifter. 

 

"Huvudfunktionär Husvagnsparkering"

Se till att parkeringen märks ut och att man hänvisar husvagnar och husbilar till rätt parkering. De som nyttjar detta ska ha anmält sig innan. Det finns volontärer som bemannar husvagnsparkeringen.

 

 "Huvudfunktionär Mat Banan"

Ansvarig för att se till att andra funktionärer som är runt banan får mat. Maten körs ut från Vallen, där du har din hemvist. Du kommer jobba nära HF funktionärsmat Vallen.

 

Anmäl dig till kerstin.hvalgren@lidingofri.se  om du vill ställa upp som huvudfunktionär!

TRYGG IDROTTSMILJÖ - HÅLLBARHETSKOMMITTÉN

I enlighet med årsmötets beslut har styrelsen tillsatt en Hållbarhetskommitté som hanterar förebyggande och utvärderande frågor rörande Trygg Idrottsmiljö. 

 

I det förebyggande arbetet ingår bl a:

 • Ett uppdaterat policydokument som kommuniceras till samtliga ledare/tränare i klubben och ligger tillgängligt på hemsidan (se "Policy kränkande särbehandling")
 • En uppdaterad Trygg Förening-flik på hemsidan med bl a kontaktuppgifter för incident-rapportering
 • Ett kontinuerligt arbete med att säkerställa att samtliga ledare/tränare i klubben har uppvisat utdrag från belastningsregistret
 • Ett kontinuerligt arbete kring fortbildning av våra ledare/tränare
 • Ett aktivt antidopingarbete där vår målsättning är att samtliga SM-aktiva i klubben ska ha genomgått RF:s Antidoping-utbildning, företrädelsevis under ett gemensamt utbildningstillfälle

 

I det utvärderande arbetet ingår bl a:

 • Tydlig kommunikation mellan träningsgrupper och respektive kommitté, där möjlighet finns att vända sig direkt till Kansliet eller Hållbarhetskommittén
 • En standardiserat utvärdering riktad till våra aktiva att fyllas i årligen för att utvärdera hållbarhetsfrågor
 

För frågor eller synpunkter, kontakta sofia.oberg@lidingofri.se

Barngrupp med spring i benen

SPORTCHEFEN INFORMERAR

 

Coronaläget börjar nu släppa taget om oss alla, mer eller mindre. Idrottsligt innebär det större rörelsefrihet, större grupper, fria träningsmöjligheter och att tävlandet kommer tillbaka. Förbundet tror/hoppas att vi från 1 juli kan tävla över hela landet och att det gäller alla åldrar.

 

Vi har en struktur i föreningen med barngrupper, ungdomsgrupper , juniorgrupper och seniorgrupper. Därutöver har vi veteraner med både löpning och arenafriidrott i organiserad form. Ett arbete med att förfina denna struktur kommer att genomföras framöver och därför presenteras indelningen inte djupare. Det viktiga är att vi alla jobbar för att de som går med i IFK Lidingö Friidrott ska tycka att det är både roligt och utvecklande.

 

Våra barngrupper jobbar mycket med koordination och balans med friidrottens alla grenar som bas. Parollen är att man ska få röra så mycket på sig som det bara är möjligt på träningarna och somna trött men lycklig på kvällen!

 

Ungdomsgrupperna har lite mer teknikträning på agendan och tränar fler timmar i veckan. Här byggs kroppen upp med all tänkbar träning, även den så viktiga styrketräningen.

 

Juniorerna ökar ytterligare på träningsdosen och i denna ålder kickar SM tävlingar in. En rolig tid där många börjar hitta "sin" gren.
Tyvärr också en tid då många slutar, vilket vi jobbar hårt för att ändra på.

 

Seniorträningen är ofta individanpassad där ett fåtal har behov av stort stöd om ambitionen är att nå världselit. Att kunna göra hela resan mot internationell elit i IFK Lidingö är något vi jobbar hårt för. Vi vill vara en förening för alla på ön helt enkelt, oavsett nivå.

 

Det vi har gemensamt i alla grupper och som vi värderar högst är tillhörigheten, att ALLA känner tillhörighet till sin grupp, till föreningen och till friidrotten. Aktiva, tränare, funktionärer, föräldrar och annan släkt och vänner: ALLA får sin släng av IFK Lidingöskeden och ska kunna känna sig trygga med den verksamhet vi bedriver.

 

Om det finns frågor eller förslag, eller bara tyckande så är ni hjärtligt välkomna att maila mig på: anders.walther@lidingofri.se

Anders Walther, Sportchef

IFK Lidingö Friidrott

Skiss på ett framtida hemvist

ARBETSGRUPP "HEMVIST" (sammankallande Christer Westerberg)

Styrelsen har tillsatt en "ny-gammal" arbetsgrupp; "Hemvist". Gruppen arbetar med alla frågor som rör arrendet, driften och framför allt byggnationen av vårt hemvist. Det drivs en rad projekt inom denna grupp, som förutom arrendeavtal, bygglov och driftsavtal bl.a. omfattar "tillfälligt hemvist" (för att kunna nyttja arenan fullt ut innan byggnationen är klar), "programmering" (att optimera ytorna inuti - idrottsytor, sociala ytor, kansli), "invigning" (tillsammans med Lidingö Stad och en IFK-invigning).

 

 

 

 

Parallellt med "Hemvist-gruppen" jobbar en grupp med sponsring knutet till Lidingövallen och till hemvistprojektet (går under arbetsnamnet "sälj"). Gruppen jobbar nu med grunden för att starta sitt sökande av sponsorer, som kan komma igång på allvar när arrendeavtalet är klart. För denna grupp är Marcus Håkansson sammankallande.

 

Vill du hjälpa till att stötta arbetet med vårt hemvist och framtidens idrottsmiljö på Vallen, kontakta kansliet!

 

RENOVERING / UPPGRADERING AV LIDINGÖVALLEN 

Detta är i botten Lidingö Stads projekt, men där föreningen finns med som rådgivare och stöd ur ett sportsligt perspektiv. Detta sker genom deltagande i en gemensam arbetsgrupp där Lidingö Stad är sammankallande. Den sportsliga delen sköts av sportchefen från IFK:s sida. Även Hemvist-gruppen deltar i detta arbete.

 

Arbetet "nere på Vallen" flyter på enligt plan och vi har hittills (peppar, peppar) inte stött på några större problem som påverkat projektets slutdatum. Det betyder att arenan ska vara brukbar senast innan Lidingöloppsveckan i september 2021.

 

Lidingö Stad planerar för invigning vecka 33 (här är vår Arrangemangskommitté involverad, men det är Stadens event)! Arrangemangskommittén och sportchefen planerar för en IFK-invigning, som sannolikt sker till våren.

FÖRENINGENS EKONOMI

 

Budgetutfall tertial 1

 

Budget​

Utfall​

2021               

Tertial 1         

​              

Summa nettointäkter

4 565 000

2 061 391

45%

varav

Medlemsavgifter

250 000

269 500

108%

Aktivitetsavgifter

1 250 000

640 025

51%

Läger

700 000

22 822

3%

Egna arrangemang

925 000

303 340

33%

Sponsring

375 000

80 235

21%

Bidrag

425 000

482 885

114%

Ersättning från NIU

510 000

142 633

28%

Övrigt

119 951

Summa kostnader

-5 182 800

-1 096 194

21%

varav

Kansliet (personal, hyra, administration, mm)           

-2 591 000

-789 619

30%

Idrottsverksamheten

-2 151 800

-201 364

9%

Hallhyra

-440 000

-105 211

24%

 

 

Kommentar till budgetutfall

 • Medlemsintäkter är högre än budgeterat men är ungefär i linje med förväntningarna.
 • Bidragsintäkter är högre än budgeterat beroende på ersättning för ökade kostnader för träningsytor.
 • Intäkter för egna arrangemang består av Idrottslekis och Sommaridrottsskolan. I skrivande stund går det inte att göra en närmare prognos av kommande utfall.
 • Intäkter för sponsring är högt budgeterat 2021. Många sponsoravtal är på plats men på helårsbasis så krävs ytterligare arbete för att nå målen.
 • Kosntader för idrottsverksamheten ligger under budget vilket beror på att tävlingsverksamheten fortfarande inte kommit igång.

 

Övrigt

Instruktion för ersättning till tränare och aktiva är publicerad på hemsidan.

 

LIDINGÖLOPPET - JURIDIK & POLITIK

Med nuvarande regler gäller Ordningslagen, vilket betyder högst 8 person på banan.
 
När Pandemilagen träder i kraft gäller 3 nivåer:
 • 150 personer i tävlingsområdet –  Troligen 1 juni
 • 900 personer – juni/juli?
 • Inga restriktioner – september?
 
Vi planerar utifrån ”inga restriktioner” men med egna begränsningar för att skapa trygghet bland löpare och inte orsaka stora folksamlingar t ex i kollektivtrafiken.
 
Genomförandet sker genom ”TCS Lidingöloppsveckan” (se nedan)
 
 
Våra sociala medier
STOLT ARRANGÖR AV LIDINGÖLOPPSVECKAN 2021
Våra partners
Övriga partners
RF Sisu