Sommaridrottsskolan 2024
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK LIDINGÖ
FRIIDROTT

Cool Rubrik

ÅTERKOPPLING ÅRSMÖTET, MM

Nu är tävlingssäsongen i full gång och vi har redan sett flera idrottsframgångar bland våra aktiva, både individuellt och som lag, som alla kunnat läsa om i nyhetsrapporteringen.

 

Fokuset på idrotten märks hela vägen in i styrelserummet, vilket vi aktivt har jobbat med sedan början av 2023 när styrelsen såg att egna arrangemang, inklusive Lidingöloppet, utvecklades positivt. Under 2023 initierade styrelsen ett antal investeringar, med bl.a. anställningen av Tor som ungdomsansvarig för att lyfta föreningen sportsligt. 2024 blir ett år som handlar om att implementera, förvalta och utvärdera de olika initiativen. 

 

Återkoppling från årsmötet angående  budget

På årsmötet presenterades en budget för 2024 och diskussion uppstod kring posten Egna arrangemang, som upplevdes som stor jämfört med 2023. Posten för 2024 är på 670 000 SEK, vilket är det belopp som styrelsen föreslog. Jämförelsen med 2023 var dock felaktig. Egna arrangemang för 2023 var 240 000 SEK enligt budgetpresentationen, vilket indikerar en relativt stor ökning från 2023 till 2024.

 

Det korrekta jämförelsebeloppet för 2023 är 719 488 SEK, vilket innebär en minskning jämfört med 2023.

 

Posten "Egna arrangemang" består av följande intäkter:

Idrottslekis 70 000 SEK
Sommaridrottsskolan 300 000 SEK
Luciaspelen 280 000 SEK
Övriga arrangemang 20 000 SEK
  670 000 SEK

 

Övrigt

Styrelsen har tagit till sig återkoppling från valberedningen och arbetar numera strategiskt. En av frågorna som diskuteras inom styrelsen är FRI:s åtagande inom Lidingöloppet för huvudfunktionärer (HF) och blockchefer. Hur säkrar vi kompetensen långsiktigt inom föreningen? En annan strategiskt viktig fråga är att bibehålla och rekrytera nya medlemmar.

 

Idrottslekis och Sommaridrottsskolan är två viktiga rekryteringsplattformar. Som ni säkert har märkt har vi ökat marknadsföringen av Sommaridrottsskolan, vilket också har märkts genom ökad anmälningsfrekvens. Dock är det viktigaste att ni som medlemmar marknadsför skolan när ni pratar med era barn eller deras kompisar.

 

Om du som medlem har synpunkter eller frågor till styrelsen, skicka dem till ordförande Mikkel Mördrup:  mikkel.mordrup@lidingofri.se.

Cool Rubrik

MEDLEMSBAROMETERN 2023

Medlemsbarometern 2023 har nu slutförts och analyserats av RF-SISU tillsammans med föreningens revisor och ordförande. 

 

Undersökningen presenteras i sin helhet och kommentarer har sammanfattats dels för att många kommentarer hade samma budskap, dels för att enskilda respondenter inte ska kunna urskiljas (något som är kutym vid interna undersökningar). Du hittar rapporten i sin helhet här!

 

RF-SISU och styrelsen vill tacka alla som tagit sig tiden att svara på enkäten och alla bra inspel och tips. Det är viktigt för styrelsen att förstå hur medlemmarna tänker, hur dagens familjer ser på ideellt engagemang och få en rättvisande bild av familjernas helhet som ”idrottsföräldrar”.

 

Det är roligt att konstatera att föreningen och medlemmarna mår bra och att det i grunden finns en vilja och ett engagemang att stötta klubbens arrangemang och Lidingöloppet som vi driver tillsammans med IFK Lidingö Skid- och Orienteringsklubb.

 

Det råder ingen tvivel om att våra familjer i barnverksamheten lever idrott och det är viktigt att framhålla att klubben är mycket positiv till att barnen har många idrotter. Det gynnar alla (barnen, klubben, våra syster-/samarbetsföreningar på Lidingö, Lidingö stad, osv.). Man brukar säga att friidrotten är alla idrotters ursprung och tillför därför alla andra idrotter där man behöver vara snabb, uthållig, kastar och hoppar. Alltså behöver man aldrig sluta med friidrotten även om man för tillfället har fokus på en annan idrott.

 

Vi har fortfarande stora utmaningar med att rekrytera och behålla aktiva i klubben. Det handlar dels om sviter från pandemin med minskande begränsade resurser och där många ungdomar förlorades, dels om att nå ut tillräckligt brett att locka fler barn till både klubbens dagliga verksamhet, och till Sommaridrottsskolan.

 

När det gäller att ”behålla aktiva längre” har klubben gjort investeringar inför 2024, som styrelsen tror mycket på. Tor Pöllänen har anställts på kansliet med inriktning mot att lyfta ungdomsverksamheten, Sprintsatsningen kommer att ge klubben många verktyg i form av tränarkompetens, förebilder och sparring till våra ungdomar som är på väg upp.

 

Att Sara Wiss återvänt till oss och att Jesper Rilegård, Desmond Rogo och Malin Malmbrant-Otterling förstärker och lyfter inte bara ungdoms-/junior-/seniorverksamheten, utan ger oss också energi och kompetens till vår fantastiska veteranverksamhet.

 

Klubben har ett mycket spännande utgångsläge och 2024 har alla förutsättningar att bli ett fantastiskt år på alla sätt.

 

Slutligen vill styrelsen rikta ett stort tack till RF-SISU för genomförandet av Medlemsbarometern och allt annat stöd under 2024!

Specifik Rubrik

Uppdrag från årsmötet 2023

Ekonomiska underlag inför årsmötet 2024

Vid årsmötet 2023 framförde en medlem ”synpunkter på att medlemmarna endast kan ta del ekonomiska handlingarna till årsmötet genom att läsa dessa på kansliet och ifrågasatte om denna hantering lever upp till intentionen i stadgarna. Medlemmen ”föreslog att årsmötet uppdrar till styrelsen att, i samråd med medlemmar, utreda hantering av och tillgänglighet till ekonomiska handlingar. Förslaget bifölls av årsmötet. Resultatet av utredningen ska presenteras för medlemmarna senast två månader innan årsmötet 2024.”


STYRELSENS SVAR

Bakgrund till nuvarande praxis
Då Lidingöloppet är ett evenemang och vars ekonomi blir synlig i FRI:s räkenskaper och budget har praxis under många år varit att medlemmarna fått ta del av dessa genom att besöka kansliet. Den praxis som har gällt har alltså tillämpats för att hålla detaljerna i Lidingöloppets ekonomi hemliga för utomstående.


Styrelsens beslut

Styrelsen kommer från och med kallelsen till årsmötet som hålls i mars 2024 att göra årsredovisning, revisionsberättelse och budget tillgängliga via hemsidan tillsammans med övriga handlingar men med lösenordskyddade. Instruktion och lösenord meddelas i samband med att handlingarna publiceras.

För den som inte har tillgång till dator kommer det naturligtvis som tidigare gå att boka tid på vissa tider för att ta del av dokumentationen på plats på kansliet.


Härigenom anser styrelsen att den fullgjort det uppdrag som den erhöll på stämman.


Skäl för styrelsens beslut
Styrelsen anser att det är viktigt med transparens och att det ska finnas goda möjligheter för medlemmarna att enkelt ta del av information om sin förening. Samtidigt behöver hänsyn tas till att viss information om Lidingöloppets ekonomi inte bör vara allmänt tillgänglig.


Mot denna bakgrund ser styrelsen att föreslagen lösning utgör en lämplig avvägning mellan de olika intressen som gör sig gällande. Det ska noteras att medlemmarna i den andra ägarklubben också har möjlighet att ta del av motsvarande information via den klubbens hemsida.


Exempel på hur dokumenten kommer att distribueras
Att använda denna metod innebär att. Länken leder till en lösenordsskyddad mapp i vilken handlingarna finns. Klicka på testdokumentet nedan för att testa funktionen Ange lösenordet nedan (matcha gemener och versaler)!


TESTDOKUMENT (rapport som skickades till SM-sponsorerna).


Lösenord: SMguld2023
Cool Rubrik

VINTER, VÅR 2023

Kalle O och Olof S 7:a och 6:a på SM 2022 – får vi se dem sida vid sida även på SM 2023 i Söderhamn?

 

Styrelsen inleder med att önska alla medlemmar en glad sommar.

 

Här följer lite information om vad som hänt i föreningen under våren och hösten 2023!

 

Sporten

Inomhussäsongen i korthet

Klubbens aktiva har lagt bakom sig en mycket bra inomhussäsong! Två klubbrekord på seniornivå (Johanna Hellman, stav och Simon Sundström, 3000m) och många PB att glädjas åt. Simon har dessutom gjort två landsuppdrag där det blev en silvermedalj i Nordenkampen och en IEM-final i Istanbul. På ISM och JSM tog vi fler poäng än kalkylen och med alla ISM lagda till handlingarna så ligger vi på en 22:a plats i SM-Pokalen (slutplacering blev 28 förra året).
 
Utomhussäsongen så här långt

Vi har kommit igång att tävla som vanligt igen och det är full fart i alla åldrar från barn till veteran i allt från veckans gren till Folksam GP och Bauhausgalan. Vi ser fram emot årets stora mästerskap där vi har god chans att se IFK:are in action. Det har redan slagits massor av PB och flera imponerande klubbrekord. Det ska bli roligt att sammanfatta säsongen i höst. 

 

Styrelsen

Den nya styrelse har konstituerat sig (fördelat ansvarsområden) genom att utse ansvariga för våra kommittéer. Två kommittéer har fått nya ordförande: Arrangemangskommitteen (AK) och Ungdomskommittén (UK).

 

AK fyller en mycket viktig funktion eftersom våra arrangemang sätter ambitionsnivån för klubben under året. Våra arrangemang både skapar intäkter till föreningen och ger oss möjligheten att göra tävlingar på hemmaplan för framförallt klubbens barn och ungdomar. I år har vi t.ex. genomfört PaprICA-loppet, Sommarsmajlet / KM och Veckans Gren.

 

Parallellt har Lidingöloppet genomfört Vårmilen och Blodomloppet som blev en deltagarsuccé med över 17 000 deltagare. Tack till alla Er som ställde upp som funktionärer. Utan Er är det inte möjligt att genomföra loppet. Krister Svensson, vår nya GS i Lidingöloppet, är på plats sedan i maj och tillsammans med kansliet jobbar Krister för att skapa Lidingöloppet 2023. Personligen ser jag fram emot Lidingöloppet. Det är en årlig folkfest där jag själv står på Koltorp, mitt i bruset när starten går.

 

Förutom Lidingöloppet har vi Kraftmätningen i september och Luciaspelen i december. I år har vi lyckats bra med att skaffa nya partners som stöttar vår arrangemang. Kraftmätningen har grensponsor (Lidingö Elektriska, Saucony och Blomsterlandet) och Sommaridrottsskolan har fått Handelsbanken Lidingö som ny partner. SM-Satsningen 2023 har också många partners.

 

Styrelsens fokusområden 2023

Tillbaka till styrelsen arbete. Förutom att driva löpande verksamhet tillsammans med Ingela och Jessica är det viktigt att utveckla föreningen. Vi har identifierad fyra fokusområden där vi föreningen behöver utvecklas. Dessa är hämtade från föreningens strategidokument. De nystartade fokus-/arbetsgrupperna är:

 • Rekrytering. Gruppens fokus är dels att öka antal aktiva i barn- och ungdomsgrupperna, dels att motivera fler att friidrotta längre.
 • Organisation i träningsgrupperna. Att skapa tydliga roller i träningsgrupperna för att få mer verksamhet (tävling, läger, sociala aktiviteter, osv.) utan att lägga mer arbete på tränare och ledare (som redan gör jättemycket). Med en liten insats från fler så kan barnen och ungdomarna få göra mycket mer roliga aktiviteter.
 • Öka tävlande i barn och ungdomsgrupper. Delvis beroende på pandemin, delvis beroende på att tävling blandas ihop med press och elittänkande när det egentligen är en rolig social aktivitet och en naturlig del av träningen. Tävlingen visar tränare och aktiva om man tränar på rätt saker. Utvecklas gruppens aktiva? Att få ett kvitto på att man utvecklas gör friidrottandet roligare. Det finns många aspekter i frågeställningen som gäller de aktivas, tränarnas, ledarnas och föräldrarnas inställning och motivation. Klicka här för att läsa om varför klubben tycker tävling är viktigt!
 • Öka föreningens intäkter. Klubben har en utmaning i att generera intäkter vid sidan av Lidingöloppet och våra arrangemang. Vi behöver öka intäkterna över tid för att kunna hålla ner träningsavgifterna, kunna genomföra våra aktiviteter/arrangemang samt att kunna knyta kompetens till föreningen och utveckla oss sportsligt. Det handlar dels om att hitta klubbsponsorer, dels om att hitta nya vägar att göra mer, som t.ex. SM-Resan.

Våra fokusområden kommer att bli temat för årets ledardag i november.

 

 

För frågor eller synpunkten kontakta mikkel.mordrup@lidingofri.se

 

 

För Styrelsen

 

 

Mikkel Mördrup

Ordförande

 

 

Informationsmöte (Teams) om Lidingöloppet den 16/2 kl.19.00-20.00

Styrelsen bjuder in till informationsmöte om Lidingöloppet. Mötet har initierats av en grupp medlemmar som vill få information hur "det går".

Lidingöloppet är en del av klubbens själ och är en mycket viktig del av klubbens ekonomi och är alla medlemmars angelägenhet. Som medlem är man ju faktiskt till viss del delägare.

 

I korthet kommer styrelsen att gå igenom Lidingöloppets ekonomi, antal löpare, mm (ungefärligt 2022 och prognos för 2023).

 

Som alla säkert noterat så söker Lidingöloppet personal där vi under mötet kommer att presentera Lidingöloppets nya generalsekreterare (GS), som tillträder i början på maj. Detaljerad agenda nedan.

 

Ingen föranmälan behöver göras utan bara anslut till mötet: LÄNK TILL INFORMATIONSMÖTET!

 

 1. Välkommen av ordförande​
 2. Innehåll och syfte med informationsmöte
 3. Introduktion av styrelsen, kansliet och övriga
 4. Lidingöloppets och föreningens ekonomi
 5. Ägarnas vision med Lidingöloppets governance-struktur och avtal inför 2022
 6. FRI:s önskemål till Ledningsgruppen
 7. Samarbetet med SOK
 8. Presentation av ny GS
 9. Plan framgent
 10. Frågor
 11. Avslut 

 

 

STYRELSEN INFORMERAR, JANUARI 2023
Årsmötet är planerat till den 23 mars - boka av kvällen redan nu!

ÅRSMÖTE DEN 23 MARS 2023

Tiden går fort när man har roligt och det börjar bli dags för årsmöte igen. Datumet är som vi tidigare meddelat den 23 mars. ”Vår lokal” i stadshuset var upptagen, men har snart ett bra alternativ. Kallelse, plats och tid meddelas inom kort. I sedvanlig ordning blir det en informativ del där ”sport” kommer vara huvudnumret direkt följt av årsmötet. Det finns en ”ÅRSMÖTESFLIK” på hemsidan där årsmöteshandlingarna publiceras löpande. Man kan också gå tillbaka i tiden och läsa protokoll, mm. 

 

Årsmöte kan låta lite segt som kvällsunderhållning en torsdagskväll, men tänk efter…  Det är här som alla viktiga beslut fattas. Att inte vara med kan innebära att något just du brinner för prioriteras ner eller att dina åsikter om framtiden inte kommer till tals. Årsmötet är medlemmarnas möte där allas åsikt och allas röst är lika mycket värd. Att delta är att värna om vår föreningsdemokrati. 

 

DINA FÖRSLAG ÄR VIKTIGA - MOTIONER 

Att lämna ett förslag till årsmötet kallas motion och är alla medlemmars rättighet. Det kan handla om förslag på klubbens inriktning, önskemål om hur styrelsen informerar, osv. Kontrollera först om din fråga verkligen är en årsmötesfråga. Vad som är årsmötesfrågor kan man läsa om i STADGARNA och i GOVERNANCE-DOKUMENTET. Man kan också gå ihop några stycken och skriva en motion. Det finns lite regler kring hur man skriver motioner och när de senast måste skickas in (senast den 23 februari).  HÄR HITTAR DU INSTRUKTIONEN FÖR MOTIONER och EN ”EXEMPELMOTION”. 

 

VALBEREDNINGEN VÄRNAR OM FÖRENINGSDEMOKRATIN 

Valberedningen har kanske den viktigaste rollen i klubben eftersom den har till uppgift att finna lämpliga kandidater till styrelserummet. Vilka ledamöter som ska leda klubben det kommande året. Hur valberedningen jobbar, vilka som är valbara till styrelsen, mm kan man läsa om i STADGARNA. Under 2022 har valberedningen haft en representant med på i stort sett alla styrelsemöten. 

 

Är du intresserad av att bli en del av valberedningen så kommer du till årsmötet och meddelar ditt intresse.  

 

IFK LIDINGÖ FRIIDROTT ÄR EN KAMRATFÖRENING, MEN VAD BETYDER DET EGENTLIGEN? 

Det finns, som alla vet, många kamratföreningar i olika storlek där fotbollsklubbarna IFK Göteborg och IFK Norrköping är välkända för de allra flesta. Det finns kamratföreningar i många idrotter. 

 

IdrottsFöreningen Kamraterna bildades i Stockholm 1895 och det finns idag knappt 170 ”IFK-föreningar”. De flesta av dessa bär färgerna vitt och blått (oskuld & trohet) och den fyruddiga stjärnan (ihärdighet, färdighet, kraft och kamratskap). Kungen är Idrottsföreningen Kamraternas beskyddare. 

 

Idrottsföreningen Kamraternas syfte/ändamål anges i dess stadgar; §2: 
- skapa intresse för idrott, anordna tävlingar, utbilda goda idrottsmän och idrottsledare 
- vara ett stöd för, samt uppmuntra enskilda föreningar/IA (IdrottsAllianser) och medlemmar i deras arbete 
- verka för en social sammanhållning mellan medlemmarna, såväl aktiva som äldre 
- förmedla kontakter mellan föreningar/IA (IdrottsAllianser) i syfte att utveckla verksamheten 
- bevara och vidarebefordra de IFK-traditioner som har sitt ursprung hos stiftarna, anno 1895. 
- en viktig grundidé är också att se till att ”idrott inte ska vara en klassfråga”. 

 

Vad ”kamratförening” har för innebörd för IFK Lidingö Friidrott står att läsa i STRATEGIDOKUMENTET som antogs av årsmötet förra året (2022). En sammanfattning finns på hemsidan – KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA DIT! 

 

LIDINGÖLOPPETS ORGANISATION 

Lidingöloppet är inte en ”egen organisation” utan är ett evenemang som IFK Lidingö Friidrott (FRI) och IFK Lidingö Skid- och Orienteringsklubb (SOK) äger och driver tillsammans. Loppets ekonomi är därför en del av föreningarnas ekonomi. Lidingöloppet och samarbetet mellan FRI och SOK finns nedtecknat i ett avtal mellan klubbarna. 

 

Lidingöloppets fristående organisation verkar parallellt med ägarklubbarnas. Kärnan i den organisationen är Lidingöloppets kansli som leds av generalsekreteraren (GS). Kansliet och GS är anställda av ägarklubbarna, som också har personalansvaret. 

 

Ägarföreningarna leder Lidingöloppet genom en ideell ledningsgrupp (LG) med representation från båda klubbarna (inklusive en ordförande) som specificeras i avtalet. GS rapporterar till LG och är med på dess möten. LG:s ordförande rapporterar till ägarklubbarna. 

 

Kansliet står bakom arbetet med loppen med stöd av LG. Inget av loppen hade kunnat arrangeras utan våra och SOK:s funktionärer som genomför loppen. Tack vare allas ideella engagemang har Lidingöloppet varit ägarklubbarnas viktigaste inkomstkälla genom tiderna.  

 

PANDEMIN OCH LIDINGÖLOPPET 

Som alla vet så har pandemin slagit hårt mot alla motionslopp och Lidingöloppet är inget undantag. Det har självklart fått både ekonomiska konsekvenser och hög belastning på personalen. Även LG och ägarklubbarnas styrelser har jobbat hårt ihop med kansliet under restriktionerna med att söka stöd, korttidspermitteringar, osv.  

 

Genom hård inbromsning innan pandemin så har FRI kunnat balansera sitt resultat över perioden 2020 till 2022, men från och med 2023 använder FRI sparat kapital för att upprätthålla verksamheten. 

 

HISTORISKT KLOKA BESLUTSFATTARE 

Vi som nu är verksamma i FRI, SOK och i Lidingöloppet ska vara tacksamma för att våra företrädare i styrelserummet och Lidingöloppets ledningsgrupper byggt upp reserver av historiska överskott (hos ägarklubbarna och i Lidingöloppet). I styrelserummet kallar vi denna reserv för ”förlusttäckningsfonden”.  
 
NULÄGE, ORGANISATIONEN I LIDINGÖLOPPET OCH LG 

Som de flesta känner till så har Cecilia Gyldén avslutat sin tjänst som GS och har nya spännande utmaningar framför sig i näringslivet. Hon har varit en fantastisk GS och en uppskattad chef, som alla kommer att sakna. Vi har kommit långt i rekryteringen av Cillas efterträdare och kommer att kunna presentera vem det är inom kort. Parallellt så pågår rekryteringar av ytterligare personal till kansliet. 

 

I slutet av förra veckan meddelade LG:s ordförande Anna Öberg att hon tyvärr väljer att avsluta sitt uppdrag ett par månader innan årsmötet. Anna har gjort ett stort jobb under pandemin och har med sina juridiska kunskaper varit ovärderliga i det ständigt föränderliga ”Pandemisverige”. Därtill ligger åtskilliga ideella timmar för Lidingöloppets bästa bakom hennes ordförandeskap. 

 

VAD HÄNDER NU? 

En positiv effekt av detta tillfälliga glapp i organisationen, är att ägarklubbarna har kommit varandra mycket närmare. Engagemanget i Lidingöloppet, dess verksamhet och ekonomi är högre än på många år och företrädarnas kloka beslut ger handlingsutrymme att jobba och planera långsiktigt. 

 

Rekryteringen av en ny GS går som sagt bra och det är några få kvar i processen där vi inledningsvis hade nästan 80 ansökningar! Varumärket Lidingöloppet är starkt! 

 

Tillsammans med SOK pågår arbetet för fullt också med en långsiktig organisation av LG och tillsättandet av en ny ordförande. Under tiden kommer SOK:s ordförande Petter Skantze att leda arbetet i LG som t.f. ordförande och Mikkel Mördrup kommer att gå in som t.f. GS till dess vår rekrytering är klar och vår nya GS finns på plats. 

 

Tack för ert engagemang under hösten!!!
Ordförande Mikkel Mördrup sammanfattar 2022 och vad som ligger för dörren 2023
Här kommer en kort uppdatering från Styrelsen om avslutat och pågående aktiviteter i föreningen.
 
2022 har varit ett framgångsår i flera sammanhang med deltagande på EM i München, Europeiska Ungdoms-OS och Finnkampen/Ungdomsfinnkampen (där vi på seniorsidan även hade en grengruppscoach i truppen). Det är också första säsongen som vi har kunna nytta nya Lidingövallen.
 
Vi har återupplivad Sommarsmajlit med nya Lidingövallen och vi har precis genomfört Luciaspelen. På Luciaspelen hade vi 2060 startande vilket tangera rekordåren 2017 och 2018. Superkul! I september 2023 kommer vi att vara värd för Kraftmätningen. Kraftmätningen går samtidigt som Finnkampen. 
 
Styrelsens arbete med föreningsstrategi har pågått under året där ledardagen i november var en viktig del av detta arbete. Tack till er som deltog och var med att påverka föreningen. Det är så föreningsdemokrati ska tillämpas. 
 
Både på kansliet och i styrelsen har vi haft förändringar under året. På kansliet hade vi stöd av Erik Svensson under sommaren och från och med augusti har kansliet fått tillskott i form av Jessica Falkman. Även i Styrelsen har vi haft en mindre ändring där Per har ersätt Stephanie och tagit ansvar för Barnkommittén. 
 
Flera är säkert nyfikna på hur vi tänker med vårt hemvist givit ett ändrat makroläge i världen. Med ett försämrat ränteläge och ändrade  förutsättningar för byggnation har vi beslutat att pausa byggande av hemvistet på Lidingövallen. Vi är i fortsatt dialog med Lidingö stad om måltorn och läktare.
 
Föreningens ekonomi är fortfarande påverkad av efterverkningar från pandemin. Detta mycket beroende på att Lidingöloppet inte nått upp till tidigare års löparvolymer och därför inte heller ha kunnat generera överskott till ägarföreningarna.
 
Styrelsen förväntar att upprätthålla samma höga ambitionsnivå under 2023 som under 2022. 
 
För frågor eller synpunkten kontakta mikkel.mordrup@lidingofri.se
 
För Styrelsen,
 
Mikkel Mördrup
Ordförande
 
PS: Save the date - 2023 års årsmöte kommer att ske den 23 mars! Mer information om bl.a. tid och plats kommer. Ni kan redan nu bekanta er med ÅRSMÖTES-FLIKEN PÅ HEMSIDAN HÄR!
Sommar!!!!

Nu har Sommaridrottsskolan börjat och för mig är det ett tecken på att det är sommar och stundande semester. Aktiviteter pågår för fullt på flera håll bl.a. med genomfört PaprICAloppet tillsammans med ICA samt Blodomloppet tillsammans med Blodcentralen.

 

Våra aktiva har äntligen fått ”ett normalt år” och det tävlas flitigt i alla åldrar. Vi har två aktiva som kvalificerat sig för mästerskap i sommar:  Karl Ottfalk är klar för Europa-ungdoms-OS (EYOF) i juli och Simon Sundström är klar för EM i München i augusti. Vi har haft 15 ungdomar med på Sveriges största ungdomstävling, Världsungdomsspelen i Göteborg. Vi ser fram emot Bauhausgalan, flera Folksam GP, VM och EM och såklart SM i början av augusti!

 

Vi njuter av vår färdiga arena som nu också har fått en guldkant. Tack till Micke och Mats för byggnationen av det tillfälliga måltornet. Det är supersnyggt och duger bra tills vi får vår hemvist på plats. Näste steg i hemvist-projektet blir inskickande av bygglov. 

 

Vi planera nu Sommarsmajlet (21:a Augusti) som blir vår första stora tävling på nya Lidingövallen. Hoppas att vi får till en lika fin tradition som Luciaspelet.

 

På tal om tradition kommer jag traditionen tro att stå på Koltorp på lidingöloppshelgen och skicka iväg alla löpare. För mig är det en av höjdpunkterna på året.

 

I oktober kommer vi att bjuda in till ledardag för alla ledare i föreningen. Håll utskick i mailen för ett ”save the date”.

 

Jag vill avsluta med att påminna alla som är ute och tävlar och tränar i härlig sommarmiljö – maila gärna små reportage (helst med bilder) till ifk@lifingofri.se

 

 

//Mikkel Mördrup, ordförande

STYRELSEN INFORMERAR 13 OKTOBER

SAMMANFATTNING DIGITALT INFORMATIONSMÖTE 13 OKTOBER 2021

 

Agenda

 1. Allmänt IFK Lidingö Friidrott
 2. Lidingöloppet
 3. Ekonomi
 4. Valberedningen informerar
 5. Funktionär
 6. Förslag på ändrad avgiftsstruktur
 7. Frågor

 

Allmänt

Ordförande Mikkel M. informerade i korthet kring vad som ligger på styrelsens bord just nu:

 

 • Styrelsen har beslutat att starta upp paraidrott med stöd av RF, SF och Lidingö Stad. Initialt stöd för rullstol.
 • Arbetet med arrendeavtal för vårt hemvist är fortfarande under arbete. En container för förvaring av utrustning finns nu på plats på Lidingövallen, som lite skämtsamt kallas för ”Klubbstugan”.
 • IFK Lidingö Friidrott liksom alla idrotter har stora problem att få halltider inomhus under vintersäsongen. Detta slår hårdast mot våra yngsta barn-/ungdomsgrupper. Roten till problemet är en akut hallbrist på Lidingö. En kontinuerlig dialog sker med Lidingö Stad.
 • Med slopade restriktioner kommer vi genomföra Luciaspelen i ”normal form”. Ett nytt regelverk för barn införts, som måste implementeras.
 • Styrelsen undersöker möjligheterna att återinföra Lidingö OS, som tas upp mer i detalj nedan.

 

Lidingö OS

Inledning

Lidingö OS var länge en del av Lidingö där Öns mellanstadieelever tävlade för sin klass/skola mot övriga skolor. Alla som vuxit upp på Lidingö har sannolikt varit med i ett Lidingö OS. Intresset svalande dock från skolornas sida, men nu tror styrelsen att det är läge att ta upp Lidingö OS igen. Lidingö OS var också en ”plantskola” för rekrytering där IFK hade en ovärderlig plattform att visa upp sin verksamhet.

 

Tävlingen

Tanken är att det ursprungliga grenprogrammet ska gälla (60 m, 300 m, 800 m, 60 m häck, längd, höjd, kula, kast med liten boll samt mixstafett (6 x 200 m 3 flickor, 3 pojkar). De som deltar i 300 m, kast med liten boll och länd deltar också i ”Jullekampen”, dvs. en trekamp.

 

Vad krävs för att komma igång?

Arbetet är tänkt att utföras i en arbetsgrupp till vilken styrelsen behöver stöd från engagerade medlemmar. Det behövs alltså stöd i projektet i stort och i smått. Styrelsen kommer inom kort att gå ut och fråga medlemmarna om de vill stödja, men vet du redan nu att du vill vara med så maila kansliet; ifk@lidingofri.se

 

Nya tränare i klubben

Sportchef Anders Walther redogjorde i korthet för hur tränarsituationen ser ut i föreningen och att stort fokus finns på att knyta till oss kompetenta tränare. AW presenterade två nya tillskott i tränarstaben i from av Desmond Rogo (hemmahörandes i Uppsala) och Erik Svensson (från Falkenberg). Båda bor nu i Stockholm och båda studerar vid GIH. Desmond och Erik kommer primärt att stötta ungdomsverksamheten, men har på sikt mycket att tillföra också i seniorverksamheten.

 

Lidingöloppet

Cecilia Gyldén sammanfattade i ord och bild hur Lidingöloppsveckan flutit på. Det är för nära inpå att dra några slutsatser, men genomförandet har tagits mycket väl emot av både löpare och funktionärer. En undersökning bland deltagarna är pågående och resultatet av den kommer att presenteras lite längre fram i höst liksom utfallet i övrigt. Ytterligare utvärderingar med bl.a. partners, funktionärer och huvudfunktionärer är också under arbete.

 

Ekonomi, budget, mm

Bengt Larsten redogjorde i korthet för IFK:s ekonomi och utfall mot budget. Styrelsen följer ekonomin noga och just nu ser prognosen marginellt bättre ut än budget. Då både kostnader och intäkter är svåra att bedöma så krävs en fortsatt skärpa i att hålla i föreningens kostnader över hela verksamheten.

 

Valberedningen

Valberedningen är en av IFK Lidingö Friidrotts centralaste funktioner och en viktig del föreningsdemokratin. För att mer i detalj berätta om hur valberedningen arbetar fick Patrik Buddgård vara en del av kvällens agenda. Valberedningen består denna mandatperiod av Patrik Buddgård (sammankallande), Camilla Larsten, Stig Åhman och Marie Thulesius.

 

Valberedningen finns representerade på alla styrelsemöten och får en chans att följa styrelsens arbete löpande under mandatperioden. För att finna rätt kandidater så intervjuas ordföranden och en enkät görs med kansliet och med befintliga ledamöter/suppleanter. Det valberedningen önskar i större utsträckning är att få mer input ifrån medlemmarna (är du intresserad av styrelsearbete och/eller vara med i en arbetsgrupp, maila patrikbuddgard@gmail.com eller ifk@lidingofri.se).

 

Funktionär

Kerstin Hvalgren beskrev i korthet hur arbetet fortlöpt under Lidingöloppsveckan och passade på att tacka alla som ställt upp. Kerstin ser att det finns potential/behov att förenkla arbetet med att tillsätta funktionärer och välkomnar alla förslag och idéer från medlemmarna (kerstin.hvalgren@lidingofri.se). All hjälp är guld värd och arbetet börjar redan under hösten.

 

Nästa funktionärsuppdrag är Luciaspelen 10–12 december.

 

Översyn avgiftsmodell; ”provtryckning”

Styrelsen har under 2021 sett över föreningens avgiftsmodell och jämfört IFK med övriga föreningar i Stockholm och på Lidingö. Anders Ejendal presenterade styrelsens tankar och mål, som också omfattar att gör det enkelt för medlemmen samtidigt som administrationen blir lättare för kansliet. Vissa tränare i barngrupperna har ifrågasatt medlemsavgiften givet att de arbetar ideellt och att andra föreningar tagit tag i detta på Ön.

 

Fria Bosökort till alla åldrar är inte ekonomiskt möjligt för IFK Lidingö Friidrott i framtiden, särskilt sedan långt ifrån alla verkligen utnyttjar förmånen. Detta är också en del av översynens omfattning.

 

Två hypoteser presenterades för mötet med olika hantering av medlemsavgiften. Båda förslagen omfattar en reducerad aktivitetsavgift mot att varje enskild aktiv bär kostnaden för Bosön. Den aktive kan då själv välja ”det billigaste” alternativ utifrån hur mycket träning som förläggs på Bosön (olika typer av kort alternativt lösbiljetter).

 

Förhandlingar med Bosön pågår och måste slutföras innan ett konkret förslag kan presenteras. För att ändra medlemsavgiften krävs ett årsmöte/extra årsmöte.

STYRELSEN INFORMERAR 25 MAJ 2021

ORDFÖRANDEN INLEDER

Tyvärr tvingades vi ställa in det planerade informationsmötet den 27/5 då för få medlemmar anmält sig till mötet. Det är alltid mycket som händer i maj/juni, men vi planerar för ett nytt informationsmöte efter sommaren där det kanske till och med går att träffas "på riktigt".

 

Styrelsen, kommittéerna och arbetsgrupperna har varit mycket aktiva sedan årsmötet och mycket roliga saker händer i föreningen. Här kommer en kort sammanfattning över vad som ligger på styrelsens bord just nu:

 

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för ”Hemvist-projektet”

Denna arbetsgrupp har många saker på sitt bord, men det som är grunden för allt kring arbetet med vårt hemvist är arrendeavtalet med Lidingöstad (utan det kan vi inte söka bygglov, leta finansiärer och sponsorer). Om allt faller på plats så har vi ett undertecknat avtal i juni.

 

Arbetsgrupp för genomgång av strategiska mål (uppdrag från årsmötet)

Gruppen håller just nu på att sättas samman under ledning av styrelsen. Föreningen kommer få stöd av RF SISU i detta arbete. Det finns fortfarande möjlighet att delta i arbetet. Är du intresserad maila till kansliet.

 

Utredning av medlems-/aktivitetsavgifter

Arbetsgruppen ”medlems-/aktivitetsavgifter” förväntas presentera förslag till styrelsen innan sommaren.

 

BUK delas upp från en till två kommittéer

För att fördela arbetsbelastningen och förenkla verksamheten har BUK delats upp i två kommittéer (yngre = 7-9 år, äldre = 10-14 år). Självklart kommer ett fortsatt nära samarbete att ske. 

 

Idrottslekis

Nytt initiativ för 2021 är Idrottslekis för 6 åringar, som fungerat mycket bra så här långt och givet att vi både har Covid-19 och är utan arena. Det här är en verksamhet vi tror mycket på och som kan komma att växa i framtiden.

 

Anmälan öppen för SommarIdrottSkolan

Planeringen pågår för fullt med SIS. Platserna fylls på, men det finns fortfarande platser kvar. 

 

Resultat QuestBack årsmöte 2021

Styrelsen har nu sammanställt resultatet av enkäten som skickades ut avseende årsmötet 2021 för vidare analys i höst. Se resultatet här! 

FUNKTIONÄRER

En funktionär gör en mycket viktig insats för klubben. Tack på förhand för att just du ställer upp!

 

Föreningens intäkter kommer främst från de olika arrangemangen och därför är det extra viktigt att alla klubbens medlemmar och/eller föräldrar som är med i en träningsgrupp ställer upp som funktionär 3-5 gånger per år.

 

Antalet funktionärsuppdrag ökar med den aktivas ålder (då också träningstillfällena ökar).

 

2021 Uppdragets innehåll
Lidingöloppet 24 - 26/9, 28/9, 2-3/10

* Minst 2 funktionärsuppdrag / aktiv - anmäl dig under augusti.

* Läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut - anmäl till kansliet.

* Huvudfunktionärer, se nästa nedan!

Bauhausgalan 4/7 Anmälan funktionär Bauhaus 
Finnkampen 4-5/9 Anmälan kommer snart, anmäl dig gärna till 2 dagar
Luciaspelen 10-12/12 2008 – Seniorer

 

Huvudfunktionär Lidingöloppet - vi letar efter huvudfunktionärer!

Vid varje funktionärsstation på Lidingöloppet finns en ansvarig huvudfunktionär.

 

 "Huvudfunktionär Vätska Målet" Grönsta (lördag)

Ansvarig för att se till att målets vätskestation fungerar smidigt och bra. Du leder arbetet på plats i målet. Du hjälper funktionärerna tillrätta och instruerar vad som ska göras. 

Vid målet serveras vatten, sportdryck, blåbärssoppa eller kaffe samt banan och bullar. Lite olika beroende på vilken dag det är 

Som introduktion kommer en av de andra huvudfunktonärerna för Målet Grönsta att sätta dig in i arbetsuppgifter. 

 

"Huvudfunktionär Husvagnsparkering"

Se till att parkeringen märks ut och att man hänvisar husvagnar och husbilar till rätt parkering. De som nyttjar detta ska ha anmält sig innan. Det finns volontärer som bemannar husvagnsparkeringen.

 

 "Huvudfunktionär Mat Banan"

Ansvarig för att se till att andra funktionärer som är runt banan får mat. Maten körs ut från Vallen, där du har din hemvist. Du kommer jobba nära HF funktionärsmat Vallen.

 

Anmäl dig till kerstin.hvalgren@lidingofri.se  om du vill ställa upp som huvudfunktionär!

TRYGG IDROTTSMILJÖ - HÅLLBARHETSKOMMITTÉN

I enlighet med årsmötets beslut har styrelsen tillsatt en Hållbarhetskommitté som hanterar förebyggande och utvärderande frågor rörande Trygg Idrottsmiljö. 

 

I det förebyggande arbetet ingår bl a:

 • Ett uppdaterat policydokument som kommuniceras till samtliga ledare/tränare i klubben och ligger tillgängligt på hemsidan (se "Policy kränkande särbehandling")
 • En uppdaterad Trygg Förening-flik på hemsidan med bl a kontaktuppgifter för incident-rapportering
 • Ett kontinuerligt arbete med att säkerställa att samtliga ledare/tränare i klubben har uppvisat utdrag från belastningsregistret
 • Ett kontinuerligt arbete kring fortbildning av våra ledare/tränare
 • Ett aktivt antidopingarbete där vår målsättning är att samtliga SM-aktiva i klubben ska ha genomgått RF:s Antidoping-utbildning, företrädelsevis under ett gemensamt utbildningstillfälle

 

I det utvärderande arbetet ingår bl a:

 • Tydlig kommunikation mellan träningsgrupper och respektive kommitté, där möjlighet finns att vända sig direkt till Kansliet eller Hållbarhetskommittén
 • En standardiserat utvärdering riktad till våra aktiva att fyllas i årligen för att utvärdera hållbarhetsfrågor
 

För frågor eller synpunkter, kontakta sofia.oberg@lidingofri.se

Barngrupp med spring i benen

SPORTCHEFEN INFORMERAR

 

Coronaläget börjar nu släppa taget om oss alla, mer eller mindre. Idrottsligt innebär det större rörelsefrihet, större grupper, fria träningsmöjligheter och att tävlandet kommer tillbaka. Förbundet tror/hoppas att vi från 1 juli kan tävla över hela landet och att det gäller alla åldrar.

 

Vi har en struktur i föreningen med barngrupper, ungdomsgrupper , juniorgrupper och seniorgrupper. Därutöver har vi veteraner med både löpning och arenafriidrott i organiserad form. Ett arbete med att förfina denna struktur kommer att genomföras framöver och därför presenteras indelningen inte djupare. Det viktiga är att vi alla jobbar för att de som går med i IFK Lidingö Friidrott ska tycka att det är både roligt och utvecklande.

 

Våra barngrupper jobbar mycket med koordination och balans med friidrottens alla grenar som bas. Parollen är att man ska få röra så mycket på sig som det bara är möjligt på träningarna och somna trött men lycklig på kvällen!

 

Ungdomsgrupperna har lite mer teknikträning på agendan och tränar fler timmar i veckan. Här byggs kroppen upp med all tänkbar träning, även den så viktiga styrketräningen.

 

Juniorerna ökar ytterligare på träningsdosen och i denna ålder kickar SM tävlingar in. En rolig tid där många börjar hitta "sin" gren.
Tyvärr också en tid då många slutar, vilket vi jobbar hårt för att ändra på.

 

Seniorträningen är ofta individanpassad där ett fåtal har behov av stort stöd om ambitionen är att nå världselit. Att kunna göra hela resan mot internationell elit i IFK Lidingö är något vi jobbar hårt för. Vi vill vara en förening för alla på ön helt enkelt, oavsett nivå.

 

Det vi har gemensamt i alla grupper och som vi värderar högst är tillhörigheten, att ALLA känner tillhörighet till sin grupp, till föreningen och till friidrotten. Aktiva, tränare, funktionärer, föräldrar och annan släkt och vänner: ALLA får sin släng av IFK Lidingöskeden och ska kunna känna sig trygga med den verksamhet vi bedriver.

 

Om det finns frågor eller förslag, eller bara tyckande så är ni hjärtligt välkomna att maila mig på: anders.walther@lidingofri.se

Anders Walther, Sportchef

IFK Lidingö Friidrott

Skiss på ett framtida hemvist

ARBETSGRUPP "HEMVIST" (sammankallande Christer Westerberg)

Styrelsen har tillsatt en "ny-gammal" arbetsgrupp; "Hemvist". Gruppen arbetar med alla frågor som rör arrendet, driften och framför allt byggnationen av vårt hemvist. Det drivs en rad projekt inom denna grupp, som förutom arrendeavtal, bygglov och driftsavtal bl.a. omfattar "tillfälligt hemvist" (för att kunna nyttja arenan fullt ut innan byggnationen är klar), "programmering" (att optimera ytorna inuti - idrottsytor, sociala ytor, kansli), "invigning" (tillsammans med Lidingö Stad och en IFK-invigning).

 

 

 

 

Parallellt med "Hemvist-gruppen" jobbar en grupp med sponsring knutet till Lidingövallen och till hemvistprojektet (går under arbetsnamnet "sälj"). Gruppen jobbar nu med grunden för att starta sitt sökande av sponsorer, som kan komma igång på allvar när arrendeavtalet är klart. För denna grupp är Marcus Håkansson sammankallande.

 

Vill du hjälpa till att stötta arbetet med vårt hemvist och framtidens idrottsmiljö på Vallen, kontakta kansliet!

 

RENOVERING / UPPGRADERING AV LIDINGÖVALLEN 

Detta är i botten Lidingö Stads projekt, men där föreningen finns med som rådgivare och stöd ur ett sportsligt perspektiv. Detta sker genom deltagande i en gemensam arbetsgrupp där Lidingö Stad är sammankallande. Den sportsliga delen sköts av sportchefen från IFK:s sida. Även Hemvist-gruppen deltar i detta arbete.

 

Arbetet "nere på Vallen" flyter på enligt plan och vi har hittills (peppar, peppar) inte stött på några större problem som påverkat projektets slutdatum. Det betyder att arenan ska vara brukbar senast innan Lidingöloppsveckan i september 2021.

 

Lidingö Stad planerar för invigning vecka 33 (här är vår Arrangemangskommitté involverad, men det är Stadens event)! Arrangemangskommittén och sportchefen planerar för en IFK-invigning, som sannolikt sker till våren.

FÖRENINGENS EKONOMI

 

Budgetutfall tertial 1

 

Budget​

Utfall​

2021               

Tertial 1         

​              

Summa nettointäkter

4 565 000

2 061 391

45%

varav

Medlemsavgifter

250 000

269 500

108%

Aktivitetsavgifter

1 250 000

640 025

51%

Läger

700 000

22 822

3%

Egna arrangemang

925 000

303 340

33%

Sponsring

375 000

80 235

21%

Bidrag

425 000

482 885

114%

Ersättning från NIU

510 000

142 633

28%

Övrigt

119 951

Summa kostnader

-5 182 800

-1 096 194

21%

varav

Kansliet (personal, hyra, administration, mm)           

-2 591 000

-789 619

30%

Idrottsverksamheten

-2 151 800

-201 364

9%

Hallhyra

-440 000

-105 211

24%

 

 

Kommentar till budgetutfall

 • Medlemsintäkter är högre än budgeterat men är ungefär i linje med förväntningarna.
 • Bidragsintäkter är högre än budgeterat beroende på ersättning för ökade kostnader för träningsytor.
 • Intäkter för egna arrangemang består av Idrottslekis och Sommaridrottsskolan. I skrivande stund går det inte att göra en närmare prognos av kommande utfall.
 • Intäkter för sponsring är högt budgeterat 2021. Många sponsoravtal är på plats men på helårsbasis så krävs ytterligare arbete för att nå målen.
 • Kosntader för idrottsverksamheten ligger under budget vilket beror på att tävlingsverksamheten fortfarande inte kommit igång.

 

Övrigt

Instruktion för ersättning till tränare och aktiva är publicerad på hemsidan.

 

LIDINGÖLOPPET - JURIDIK & POLITIK

Med nuvarande regler gäller Ordningslagen, vilket betyder högst 8 person på banan.
 
När Pandemilagen träder i kraft gäller 3 nivåer:
 • 150 personer i tävlingsområdet –  Troligen 1 juni
 • 900 personer – juni/juli?
 • Inga restriktioner – september?
 
Vi planerar utifrån ”inga restriktioner” men med egna begränsningar för att skapa trygghet bland löpare och inte orsaka stora folksamlingar t ex i kollektivtrafiken.
 
Genomförandet sker genom ”TCS Lidingöloppsveckan” (se nedan)
 
 
Våra sociala medier
Trygg Förening
Stockholmskampen
STOLT ARRANGÖR AV
Våra partners
RF Sisu & Svensk Friidrott