IFK LIDINGÖ
FRIIDROTT
Tonår och Junior
Tonår- och juniorverksamheten (TOJ)

Tonår- och juniorverksamheten innefattar ungdomar 13-19 år och har idag cirka 170 aktiva med lika många ambitionsnivåer.


Intresset för att träna och eller tävla i friidrott i Sverige är stort i åldern 17-19 år. Trots det är det mycket få (cirka 1 procent) som deltar i friidrott i den åldern. Huvudskälet är att man inte själv får välja den ambitionsnivå man vill friidrotta på. Det är också viktigt att få idrotta ihop med kompisar och familj.


Detta är de viktigaste slutsatserna i en stor attitydmätning som Svenska Friidrottsförbundet gjort ihop med Brittiska friidrottsförbundet där 1000 statistiskt utvalda 17-19 åringar intervjuats i vartdera landet med samma frågor.


Hösten 2008 startade IFK Lidingö friidrott ett projekt baserat på ovanstående fakta och med syfte att skapa nya verksamhetsformer för att få avsevärt fler att friidrotta i övre tonåren.  Slutsatsen av undersökningen och resultatet av arbetet så här långt utgör grunden för strategierna inom tonårs- och juniorverksamheten.


De huvudsakliga strategierna går ut på att erbjuda aktiva i berörda åldrar att utöva friidrott på den nivå var och en vill. Genom att genomföra och bidra ekonomiskt till sociala aktiviteter och läger, verkar vi för att stärka tillhörigheten till träningsgruppen och föreningen. Vi vill att varje individ, oavsett ambitionsnivå, ska få uppleva känsla av kompetens på något sätt.

 
Våra sociala medier
Stolt arrangör av
Klubbsponsorer
Partners