Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IFK LIDINGÖ
FRIIDROTT
Informationsträffar med styrelsen
Nästa informations träff blir den 17 juni 2020 kl 19-20, även den träffen blir  digital.


Mötets punkter

1. Välkommen och allmän info från ordförande Mikkel Mördrup 

2. Styrelsens fokusområden

3. Uppdatering Lidingöloppet

4. Uppdatering NIU

5. Uppdaterad prognos 2020

6. Medlemsenkät 

 

 Välkomna att delta!


Nästa möte blir i augusti, datum kommer att meddelas här på hemsidan!

Vallenföreningarna
På begäran av Lidingö Stad har ”Lidingövallen-klubbarna” (IFK Lidingö Fotbollsklubb, Lidingö Tennisklubb LTK och IFK Lidingö Friidrottsklubb) ombetts att dela sina visioner om Lidingövallens utveckling i framtiden.

Redan 2012 inleddes diskussionerna kring hur föreningarna tillsammans ska kunna göra det bästa av Vallenområdet i symbios med varandra, det vill säga en gemensam vision. 

När frågan ställdes från Lidingö Stad var det en enkel sak att uppdatera det arbete som gjorts. I korthet är klubbarna är överens om att maximera idrottsytorna före parkering, förvaring, avställningsytor för fordon och lokaler för kommunal personal. 

När tillfälle ges i detaljplaneringen ska Vallens yta utökas så mycket som möjligt. 

Tillgängligheten till Lidingövallen kan bli bättre och ytorna mer inkluderande med fokus på att öka attraktionskraften för tonåringar. 

Vikten av att Vallen kontinuerligt moderniseras och kännetecknas av ordning och reda hänger när samman med detta. 

Vi i IFK Lidingö Friidrott känner att samarbetet mellan ”Lidingövallen-klubbarna” är bättre än någonsin och att denna allians kommer båda mycket gott för framtiden.
 
Våra sociala medier
Stolt arrangör av
Våra partners
Övriga partners
RF Sisu