Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IFK LIDINGÖ
FRIIDROTT
Styrdokument

Under denna flik hittar du föreningens styrdokument och policys, som beskriver vad som gäller inom olika områden och som vägleder styrelsen och medlemmarna i deras arbete att nå föreningens mål.


Notera att restriktioner och rekommendationer från bl.a. RF kan göra delar av olika policys tillfälligt satta ur spel. Kontakta sportchef med frågor kring detta!


Stadgar - fastställd av årsmötet 10 mars 2016 som pdf

Föreningens stadgar är det dokument som talar om varför vi finns och som ytterst leder styrelsens arbete. Stadgarna talar också om vad som krävs för att bli medlem, vad man förväntas göra som medlem, osv.


Organisation som pdf

Organisationsdokumentet beskriver hur IFK Lidingö Friidrott är organiserat i form av kommittéer samt hur dessa i översikt arbetar. Här beskrivs också övergripande hur den sportsliga delen av verksamheten och övrig verksamhet fördelas mellan kommitté och sportchef.


Jämställdhetspolicy som pdf

Denna policy beskriver föreningens jämställdhetsarbete och mål.


Policy kränkande särbehandling som pdf

IFK Lidingö friidrott styrelse har under våren antog 2020 en policy mot mobbing, trakasserier och övergrepp. Här finns en rad direktiv, regler och tips samt en handlingsplan för eventuellt uppkomna situationer.


Policy doping alkohol droger och tobak som pdf

Denna policy beskriver IFK Lidingö Friidrotts inställning till doping, alkohol och droger samt en rad regler och direktiv kring detta. Policyn innehåller också en handlingsplan för att hantera eventuellt uppkomna situationer.


Krishanteringsplan som pdf

Krishanteringsplanen innehåller information kring förbyggande arbete som syftar till att förhindra olyckor, etc. Planen innehåller också en handlingsplan om olyckan skulle vara framme. Planen är när knuten till Policy för tävlingar och läger, men är användbar i den dagliga verksamheten.


Lägerpolicy som pdf (Uppdaterad januari 2021)

Klubbens riktlinjer och policy för vad som gäller vid  läger. 


Tävlingspolicy som pdf (Uppdaterad januari 2021)
Klubbens riktlinjer och policy för vad som gäller vid tävling.

Här finns också kvalkriterier för deltagande i svenska mästerskap.


Riktlinjer för sponsring som pdf

Dessa riktlinjer beskriver varför IFK Lidingö Friidrott söker sponsorer, vilka sponsorer vi vill arbeta med, men också vilka vi INTE vill arbeta med.


Profilguide som pdf

Beskriver våra regler kring kläder, tryck och gruppsponsring

 
Våra sociala medier
Stolt arrangör av
Våra partners
Övriga partners
RF Sisu