Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IFK LIDINGÖ
FRIIDROTT
Tävla
En del av friidrotten är att tävla; att mäta sig mot andra och framförallt mot sig själv. Det är inget tvång att tävla, men vi uppmuntrar alla  att tävla.


Vid arenatävlingar, inomhus såväl som utomhus, är huvudprincipen att klubben står för anmälningsavgiften så länge anmälan görs i tid och man är aktiv i en träningsgrupp  och betalar aktivitetsavgift.
Ett fåtal tävlingsarrangörer tar dock ut mycket höga anmälningsavgifter och vid dessa fall kan klubben välja att begränsa antalet tävlingsstarter per person. Hör med kansliet vad som gäller om du är osäker.


Vid veterantävlingar är principen att klubben står för anmälningsavgiften vid SM tävlingar. Deltagande vid övriga veterantävlingar bekostas av den aktive och faktureras i efterhand.


Tävlande sker alltid med användande av IFK Lidingös kompletta tävlingsdräkt.


Så här anmäler man sig till tävlingar!

1. Hitta aktuell tävling för att se inbjudan samt vilka grenar det finns på 08 fris hemsida

2. Klicka på anmälan 

3. Tävlingsarrangörer använder sig av huvudsakligen två olika anmälningssystem; Track&Field eller Friidrottsanmälan. Det finns dock arrangörer som vill ha anmälningarna via mail. I så fall länkas du direkt till arrangörens mailadress där du anger vilken tävling, namn, klass och födelseår på den aktiva som anmälan avser.

4. Klubben står för anmälningsavgift enligt de bestämmelser vi har som du kan läsa i texten längre ner.


Dessa bestämmelser gäller kring tävlingsavgifter: 

Klubben står för anmälningsavgifter för maximalt tre grenstarter per dag, och maximalt fem grenstarter under en tvådagarstävling, så länge anmälan görs i tid. Frånsteg från denna princip kan göras vid mångkampstävlingar. Begränsningen i antalet starter är beslutad både med hänsyn tagen till vad som är lämpligt för våra aktiva och mot bakgrund av vad föreningens ekonomi tillåter. I de fall som aktiv trots klubbens rekommendationer anmäler sig till fler grenstarter än vad klubben står för kommer klubben att debitera den aktive för överskjutande startavgifter.


Tävlingsavgifter och andra kostnader i samband med tävlingar är en stor utgiftspost för klubben. Eventuell efteranmälan debiteras alltid den aktive i efterhand!
Klubben förbehåller sig rätten att ta ut en ersättning om avhopp sker utan väl motiverad anledning. Blir man sjuk så mailar du till tävlingens arrangör som avanmäler dig. Tänk dig noga för innan du anmäler dig så att klubben inte debiteras onödiga kostnader för sena avbokningar. 


Vid långlopp och motionslopp står klubben för anmälningsavgiften för Lilla Lidingöloppet samt för de långlopp som ingår i Klubbkampen. Aktiva i klubben kan i vissa fall också kostnadsfritt tävla i Lidingöloppets övriga grenar efter godkännande från kansliet.  Anmälningsavgiften för Minimaran bekostas alltid av klubben, även för de åldrar som inte ingår i Klubbkampen. Övriga lång- och motionslopp bekostas av den tävlande.  


Klubben uppmuntrar också deltagande i stafetter. Fråga alltid din tränare vad som gäller innan du anmäler ditt lag!

 
Våra sociala medier
Stolt arrangör av
Våra sponsorer
Partners