Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IFK LIDINGÖ
FRIIDROTT
Ledarnytt

Alla Ledarnytt hittar du här!

Håll dig uppdaterad vad som händer framöver och gå tillbaka och läs om vad som redan hänt!

Ledare

Många av våra ledare verkar som tränare, antingen för en speciell grupp eller för specifika grenar. I många av våra grupper finns både huvudtränare och hjälptränare. Det finns dock många andra ledarroller. Kanske någon av dem känns extra lockande för dig?


Varje grupp har en administratör, som ansvarar för kommunikation med gruppen, arbete med hemsidan och att i viss mån hjälpa till att rekrytera funktionärer till våra arrangemang.


Förutom dessa ledarroller har vi många som är engagerade i styrelse- och kommittéarbetet. Läs mer om detta under "Klubben"/ ”Kontakt”.
Administratör
Du som är administratör har en viktigare roll än man först tror!

Alla grupper med veckovisa aktiviteter behöver en väl fungerande organisation med engagerade ledare och bra struktur. Där kommer administratörens roll in och är ett viktigt stöd för tränare i respektive grupps planering och informationsflödet till aktiva och deras föräldrar.

I huvudsak är det punkterna nedan som är det viktiga:
- Sköta kommunikation med föräldrar och aktiva i samråd med lagledare/huvudtränare
- Hålla gruppens flik på hemsidan uppdaterad -  obs kalendern med aktuellt kalendarium!
- Tävlings- och lägersamordnare
- Föräldramöten en gång per termin
- Sociala aktiviteter
- Kläder – gruppbeställningar 
- Samordna intag i gruppen från kön med övriga grupper i samma ålderskull och kansliet

En mer utförlig beskrivning av vad administratörens roll kan innebära hittar du här i dokumentet 

Administratören - en viktig kugge
En beskrivning av administratörens roll

Administratörens Checklista
Ett stöddokument till dig när det kommer nya aktiva till gruppen


Tränaren
För dig som intar tränarrollen har vi skapar lite stöd dokument för att underlätta din resa och utveckling;


Steg 1 är att kolla under IFK`s träning- och tävlingsstruktur där du finner klubbens synsätt på hur ofta och länge man skall träna-, vilket innehåll/inriktning träningen bör ha samt vilka tävlingar man skall prioritera i de olika åldrarna.

Steg 2 är när dem börjar bli lite äldre, mer emot ToJ, då periodisering av träningen blir aktuell. Under periodisering får du en överblick över när man skall träna vad mer exakt, hur mycket av de olika träningsmomenten samt när spikskor är aktuella att ha på sig på träningen.

Steg 3 är själva utvecklingstrappan som skall vägleda dig genom vad barnet/ungdomen skall "kunna" inom de olika grenarna i respektive ålder. Den hjälper dig att veta vilken moment inom respektive gren ni behöver öva på för att lära samt utvecklas inom den.

Steg 4 är att använda sig av vår övningsbank där det finns massvis med träningsövningar för att stärka/utveckla hela kroppen. Dessa övningar är tänkta som komplettering till grentekniksträningen och är kategoriserade/färgkodade efter hur mycket man behöver träna de moment i de olika åldrarna.
I övningsbanken hittar du färdiga rörlighets- löpskolnings- och styrkeprogram samt förslag på snabbhet- och uthållighetspass anpassade för olika ålder!
 
Våra sociala medier
Stolt arrangör av
Våra sponsorer
Partners