Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IFK LIDINGÖ
FRIIDROTT
IFK LIDINGÖ FRIIDROTTSKLUBB

IFK Lidingö bildades 1932 och var då en flersektionsförening där friidrotten var tongivande. 1985 blev sektionerna egna föreningar och IFK Lidingö Friidrottsklubb bildades. Klubben har en lång, stolt historia och har haft landslagsrepresentanter och SM-medaljörer i de flesta grenarna. Klubben är en ideell förening som erbjuder alla medlemmar fysisk träning och tävlingar inom friidrottens alla grenar och en given social gemenskap fri från doping och mobbing för flickor och pojkar från 7 års ålder och så länge du orkar, kan och vill oavsett ambitionsnivå. Föreningen står för en positiv livsstil där vår bredd och elit verksamhet utgör attraktionskraften och inspiration för våra medlemmar.


Här nedan kan ni se vad vi har att erbjuda för er/era barn samt hur vi ser på deras utveckling i friidrotten inom klubben:

 
ORGANISATION
 

IFK Lidingö Friidrotts stadgar sätter ramarna för styrelsens arbete, vilket också omfattar organisation av kommittéer. Stadgarna beslutas av årsmötet.


Styrelsen och ordförande väljs av årsmötet. Respektive styrelseledamot leder en kommitté, är kassör eller ansvarar för ett specialområde, t.ex. Lidingöloppet. Ordföranden kan vid behov komplettera med adjungerande ledamöter. Suppleanter deltar på möten, men utan rösträtt. Styrelsens ansvarsområden anges i stadgarna. Styrelsens roll är strategisk, vilket bl.a. omfattar att formulera och mäta strategiska mål, Lidingöloppet samt att kontinuerligt utveckla och modernisera föreningen i syfte att förbereda IFK för framtidens utmaningar. IFK:s Organisationsdokument beskriver mer i detalj hur föreningen organiserar sin verksamhet. 

 

Kansliet ansvarar för IFK:s dagliga verksamhet, vilket bland annat omfattar administration och medlemsregister, administrativt och sportsligt stöd till ledare/tränare/aktiva, stöd kring egna arrangemang samt sponsring. Sportchefen ansvarar och har budgetansvar för den dagliga sportsliga verksamheten, t.ex. svenska mästerskap, utbildning och tränarrekrytering.


 
Våra sociala medier
Stolt arrangör av
Våra partners
Övriga partners
RF Sisu